Økoløft i Drammensregionen gir økomat på sykehjem

02.10.2009
Det er mange gode grunner for å ha økomat på sykehjem som på Filtvet i Hurum kommune. I sommer ble kjøkkenet Debiogodkjent og de har etablert rutiner for både innkjøp og matlaging.

- En av de store svakhetene med norsk oppfølging av den økologiske 15 % målsettingen til regjeringen, er at en ikke har etablert krav til kommuner og stat om at en viss andel av maten som kjøpes inn skal være økologisk.

 

 Mye postivt i Økoløft-kommuner

Gjennom økoløftprosjektene rundt i Norge jobbes det med å frivillig finne løsninger på dette.   Her skjer det mye positivt, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.  I alt er det 52 kommuner som får penger gjennom Økoløft-prosjektet som er finansert både av Landbruks- og matdepartemetnet og Kommunal- og regionaldepartementet.

 

Rapport fra Hurum 

Her er en liten rapport fra Hurum og utdrag av artikkel i Røyken og Hurums avis.

 

Utfordringer

 

Kravene for å bli godkjent er strenge, og krever mye av virksomheten.

 

- All økologisk mat må skilles og merkes fra annen mat. I tillegg må alle oppskrifter godkjennes. Debio vil også foreta årlige inspeksjoner og komme på uanmeldte kontroller, sier kjøkkensjefen. Hun er glad for at kommunen satser på økologisk mat, selv om dette også skaper utfordringer for driften på Filtvet.

 

- Det er ingen tvil om at maten blir litt dyrere på grunn av høye priser her i Norge. Samtidig har vi en utfordring i å få tak i alle ingrediensene. Derfor håper jeg at dette prosjektet kan bidra til at flere produsenter satser mer på økologisk mat. På den andre siden håper jeg politikerne ser merverdien av dette, og bevilger penger slik at vi kan satse på dette, sier Hyggen.

 

Positive tilbakemeldinger

 

Foruten det økonomiske ser hun bare fordeler forteller hun til Røyken og Hurum avis. - Brukerne får mat som ikke har spor av tungmetaller og sprøytemidler. Dessuten vil den økologiske maten ha høyere nærings- og vitamininnhold samt mere antioksidanter. Tilbakemeldingene fra brukerne er bare positive, sier Hyggen.

 

Hun har brukt mye tid på å sette seg inn i prosjektet og har lært mye det siste året. Hyggen er imponert over Sverige og Danmark som har kommet mye lenger enn Norge på dette området.

 

- I Danmark har de etter det jeg vet nærmere 70 prosent økologisk mat i offentlige virksomheter. Så fire prosent er iallfall et steg i riktig retning. Jeg har fått flere aha-opplevelser i løpet av prosjektperioden. Vi skal til Danmark i november for å besøke andre kjøkken og lærere mer, sier Hyggen.

 

Satser økologisk

 

Økoløft i kommunene i Drammensregionen er et samarbeidsprosjekt mellom Lier, Hurum, Røyken, Drammen, Nedre Eiker, Sande og Svelvik, for å øke offentlig forbruk av økologisk mat. Samtidig er det et mål at fire prosent av den kommunale maten skal være økologisk innen utgangen av prosjektet 31. August 2010.

 

- Dette er et interkommunalt prosjekt som vi har ønsket å slutte oss til. Initiativet kom opprinnelig fra staten som har uttalt at Norge skal ha et mål om 15 prosent økologisk matproduksjon innen 2015. Dette synes jeg personlig er et spennende tiltak, sier kommunalsjef Kari Stuvøy.

 

Formålet med prosjektet er å øke det økologiske forbruket i kommunale virksomheter, samarbeide tettere med verdikjeden og øke bevisstheten til forbrukerne. Samtidig er det et mål å øke den økologiske produksjonen i regionen.

 

 

Her er hele artikkelen i Røyken og Hurum avis.

 

Les om Økoløft hos Statens Landbruksforvaltning  (SLF) som følger opp prosjektet.

Annonsører

Samarbeidspartnere