Økologi er løsningen for verdens matforsyning

19.05.2014
En rekke eksperter og FN-organisasjoner peker på at økologisk intensivering er en vei fremover for å sikre global matforsyning. Fattige småbønder kan doble avlingene med kunnskap om økologiske metoder.

FNs miljøprogram UNEP ser et stort uutnyttet potensial i å bruke økologisk landbruk for å øke avkastningen av verdens småbønder, skriver avisen Information i en artikkel nylig.

Mer enn doble avlinger

Åtti prosent av verdens bønder dyrker små arealer, mindre enn 20 mål hver. De dyrker så mye som seksti prosent av landbruksjorda i verden. Med kunnskap om enkle økologiske metoder, kan de øke sine avlinger betydelig, konkluderer FNs miljøprogram UNEP.

UNEP har analysert en rekke prosjekter der Afrikanske bønder har byttet fra tradisjonelt landbruk til økologisk, skriver avisen Information. Gjennomsnittlig økte utbyttet i disse prosjektene med 116 prosent. I Øst-Afrika var økningen hele 128 prosent.

Eksemplet Uganda

Uganda er et av de afrikanske landene som virkelig fokuserer på intensivering av landbruket gjennom omlegging til økologisk produksjon. I dag er det mer enn 200.000 bønder i Uganda som driver sertifisert økologisk landbruk.

– Småbønder utgjør 60-70 prosent av befolkningen i Uganda. Landet er tettere befolket enn Danmark, og småbøndene har ingen økonomisk mulighet til å ekspandere, forklarer internasjonal konsulent Per Rasmussen til Information. – De har den jorda de har og kan ikke utvide arealet. Men de kan øke avlinger og nettoinntekt med relativt enkle økologiske metoder. Derfor er potensialet for økologisk dyrking kjempestort. Det kan utgjøre forskjellen mellom et bra og et dårlig liv.

Markedet vokser raskt

De fleste er ikke sertifiserte, men de selger primært til det lokale markedet og for dem er det viktigste at de kan øke det de sitter igjen med. – Men også markedene for økologisk mat vokser raskt i flere utviklingsland, påpeker Rasmussen. – Det foregår en sterk urbanisering og Afrikas befolkninger opplever økende problemer med livsstilssykdommer og matvareskandaler. Det øker oppmerksomheten omkring mat og sunnhet, mener han.

Ressursene som forsvinner

- Man tenker seg at den eneste løsningen er stordrift, sier Internasjonal konsulent ved det danske forskningssenteret ICROFS, Lise Andreasen til Information. – Men dagens dominerende form for matproduksjon, utsulter jorda og ødelegger vannforsyningen. Vi blir nødt til å utvikle et alternativ som tar vare på produksjonsgrunnlaget, den levende matjorda, påpeker hun. - Økologi er et sånt alternativ.

Tenk ut av boksen

Landbruksforskeren, professor Pablo Tittonell, har lenge studert industrielt storskalalandbruk. I dag forsker han i økologi. Han mener det må forskes mye mer på hvordan utviklingslandene kan utvikle sitt landbruk mer skånsomt. Han er overbevist om at det bare mangler mer kvalifisert kunnskap om hvordan flere bønder kan lære om og ta i bruk økologiske dyrkingssystemer for å øke sin avkastning.

Dyrk der maten trengs

- Å øke de allerede høye kornavlingene i Europa med 100 kg pr dekar, vil koste enormt og få store miljøkonsekvenser, men vil bety lite for å begrense global sult, mener Tittonell ifølge Information.

–Men en tilsvarende økning, som vil si en dobling av kornavlingene i Afrika, vil enkelt la seg gjøre med økologiske metoder, til betydelig lavere kostnader og uten negative miljøkonsekvenser.

- Og enda viktigere, skriver han i sin tiltredelsesforelesning ved Wageningen-universitetet i Nederland, - det ville bety at maten produseres der den trengs mest og hvor den ville kunne skape ekstra inntekt for fattige bønder.

økologisk landbruk i Uganda

Kilder:

Information

Økologisk Landsforening

Les mer om Oikos sitt arbeid i Sørlige Afrika HER

Annonsører

Samarbeidspartnere