Økologi- et godt redskap i forhold til klimaet

27.11.2009
I en artikkel i Jyllandsposten 27. nov, konkluderer avisen med at økologisk landbruk fører til felling av regnskog, matmangel og økte utslipp av drivhusgasser som belaster klimaet.

Artikkelens primære kilder er ikke enig, og svarer i et innlegg hos Økologisk Landsforening.

Foto: Oikos

Denne saken er en oversettelse av en artikkel fra Økologisk Landsforening i Danmark.

 

 

Når økologisk landbruk i vesten dropper sprøytemidler og kunstgjødsel, faller avlingene med 15 - 40 %. Jyllandsposten mener derfor at det vil øke behovet for mer landbruksjord, med felling av regnskog og økt klimabelastning som resultat.

 

Men artikkelens primær kilde, forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, ved Århus Universitet, er ikke enig i Jyllandspostens konklusjon.

 

- CO2-utslippene pr hektar i økologisk landbruk er signifikant lavere enn i konvensjonelt landbruk, og målt pr enhet står økologiske og konvensjonelle produkter generelt sett likt, sier Jørgen E. Olesen.

 

Økologisk produksjon har en rekke fordeler som klimaredskap, og økologene er i ferd med å utvikle tiltakene som er nødvendige. Det er et lavere samlet energiforbruk i økologisk landbruk og dyrkningspraksisen gir mer fruktbar jord, som er bedre til å binde opp CO2 og hindre utslipp av andre klimafiendtlige gasser. Det er derfor at en liter økologisk melk gir 10 % mindre CO2-utslipp enn konvensjonell melk i dag.

 

Økologi gir ikke sult

- Det er heller ikke noen sammenheng mellom sult i verden og mer økologisk drift i Danmark, understreker Jørgen E. Olesen og fortsetter:

 

- Økologisk produksjon gir som oftest høyere avlinger i utviklingsland, fordi økologisk landbruk forbedrer jordens fruktbarhet. Økologisk produksjon gir videre en mer robust jord i forhold til tørke og kraftige regnskyll, som forsterkes av klimaendringene. Produksjon av vekster til bioetanol, som nevnes i artikkelen, har presset naturarealer og gitt stigende matvarepriser. Dette har medvirket til økt sult.

 

Tidligere dansk forskning har vist at lavere avlinger som forekommer i økologisk drift i vesten, sammenlignet med intensiv konvensjonell produksjon i de vestlige land, ikke har noen betydning for tilgjengeligheten av matvarer i utviklingsland. Det er produksjonen som foregår i utviklingslandene som er viktigst for å bekjempe sult, og her bidrar økologisk produksjon ofte til 2 - 3 ganger høyere avlinger.

 

Men forbrukerne har også et stort ansvar, poengterer Jørgen E. Olesen.

 

- Det er nødvendig og helt avgjørende å redusere vårt forbruk av kjøtt og meieriprodukter, hvis produksjon er forbundet med særlig høye utslipp av drivhusgasser.

 

Økologerne har tatt tak i klimautfordringene

Jørgen E. Olesen mener at de økologiske produsentene har tatt godt fatt i klimautfordringene gjennom deres nye Klimastrategi for økologisk landbruk, som ble offentliggjort i oktober.  

 

- Økologisk Landsforenings klimastrategi er målrettet mot de utfordringer som finnes, også i forhold til behov for økte avlinger, så økologene er godt på vei i forhold til klimautfordringene, sier Jørgen E. Olesen.

 

Strategien inneholder en rekke tiltak som blant annet skal øke avlingene i økologisk drift, som er den problemstillingen Jyllandsposten fokuserer på. Biogass alene, som produserer effektiv økologisk gjødsel, vil kunne øke avlingene med 20 - 30 %.

 

 

- Avlingene kan økes i økologisk produksjon, og det er derfor en del av vår klimastrategi for økologisk produksjon. Slik som økologi er et godt valg for miljø, dyrevelferd og sunnhet, skal økologi naturligvis også være et godt klimavalg for forbrukerne. Vi kan gjøre det enda bedre i forhold til klimaet, og det er vi i gang med, sier Michael Tersbøl, faglig utviklingssjef i Økologisk Landsforening.

 

 

Kilde: Økologisk Landsforening

 

Annonsører

Samarbeidspartnere