Økologisk akvakultur

11.02.2009
Innspurten for norske merknader til EUs regelverk for økologisk akvakultur går ut i disse dager, fortalte Hanne Marit Gran fra Mattilsynet på Oikos sitt fagseminar 11. februar. Sentrale tema er tetthet i merdene, bruk av kunstig lys, oksygentilførsel og fiskevelferd.

Bildet: Anne Marit Gran fra Mattilsynet

Vellykket fagmøte om økologisk akvakultur

Oikos arrangerte onsdag 11. februar fagmøte om økologisk akvakultur. Møtet fant sted hos Oikos i Miljøhuset G9 i Oslo. Tilsammen deltok 18 personer. Disse representerte økologiske akvakulturbedrifter, Debio, Mattilsynet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Landbruks- og Matdepartementet, Norsk Institutt for Sjømatforskning (NIFES), Høyskolen i Ålesund, Norges Miljøvernforbund, Selskapet for Norges Vel samt Oikos.

Viktige prosesser pågår

Bakgrunnen for møtet var at det nå skjer flere viktige prosesser vedrørende økologisk akvakultur og sjømatproduksjon i Norge, og det er derfor stort behov for utveksling av informasjon og synspunkter.

 

Oikos er engasjert i økologisk akvaoppdrett

Fagmøtet ble en god gjennomgang av situasjonen, og det ble kommentert og diskutert en del spørsmål og dilemma rundt dette. Daglig leder i Oikos, Reidar Andestad ønsket velkommen og presenterte organisasjonens målsettinger på området i starten.

 

Regelverk

Jan Vidar Finden gikk igjennom Debio sitt regelverk for økologisk akvakultur, og trakk frem fiskefóret som det område hvor det er størst forskjell mellom økologisk og konvensjonelt oppdrett. Det pågår en diskusjon om hvor mye som skal pålegges mht. innslag av marint protein i fiskefór.

 

Martin Bryde, Fiskeri- og kystdepartementet.Foto: Reidar Andestad.

Regjeringens satsing

Martin Bryde fra Fiskeri- og kystdepartementet presenterte regjeringens satsing på økologisk akvakultur. Den nye konsesjonsrunden som nå åpnes vil gi en volumøkning på 7 prosent dersom alle de 60 konvensjonelle og 5 økologiske konsesjonene blir utnyttet. Kommentarer til FKD viste til at flere reagerer på at oppdrettsvolumet økes, når det heller burde vært inndratt konsesjoner som ikke brukes eller som drives på en miljøbelastende måte. Bryde avklarte også at det ikke skal bygges opp egen kompetanse i Fiskeridirektoratet på økologisk akvakultur, men heller bygge på den kompetansen som ligger i kontrolleddet hos Mattilsynet og Debio.

 

Nye EU-regler

Hanne Marit Gran fra Mattilsynet orienterte om prosessen med nye EU-regler for økologisk akvakultur. Norge har gitt sine innspill, og det er ventet at vedtak kan skje i EU-kommisjonen før sommeren. Kommentarer i møtet gikk bl.a. på at kontrollen av økologisk produksjon baseres på produksjonsopplettet og ikke på det enkelte produkt.

Per Gunnar Kvenseth, Villa Organic. Foto: Reidar Andestad.

Villagruppens erfaringer 

Per Gunnar Kvenseth fra Villa Organic fortalte fra sine erfaringer med økologisk oppdrett av laks og torsk.  Som daglig leder i Villa Miljølaks AS har han sett mange problemstillinger, og mye er enda ugjort. Blant annet må det utvikles bedre laksenøter som tåler slitasje fra rensing og skarpe torsketenner. Biologisk bekjempelse av lakselus ved hjelp av leppefisk har vist seg å fungere godt. Markedet stiller strenge krav, for eksempel Wholefoods-kjeden som ikke vil ha laks som er behandlet med antibiotika eller lusemiddelet Slice. 

 

Kritiske røster

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund deltok aktivt i møtet. Han holdt et kort innlegg om deres syn på oppdrett, og hvordan Oikos bør arbeide med saken videre. Han er opptatt av at alternative fagkunnskap må trekkes mer inn, ikke bare stole på de etablerte og konvensjonelle fagmiljøene og oppdrettsnæringa sjøl.

 

Kurt Atle Hansen, leder av Oikos faggruppe for fisk og sjømat. Foto: Reidar Andestad.

Oikos´ arbeid med økologisk akvakultur videre

Kurt Atle Hansen avsluttet fagmøtet med å oppsummere Oikos sin rolle og de arbeids-oppgaver en ønsker å ta fatt i på dette området fremover. Han er leder i Oikos sin faggruppe for økologisk fisk og sjømat, som var ansvarlig for fagmøtet. Oikos ønsker å legge til rette for en bred debatt om ulike sider ved økologisk oppdrett, og vi inviterer medlemmer og andre interesserte til å ta pennen fatt eller ta kontakt og gi innspill på annen måte.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere