Økologisk brubyggjar

15.01.2013
Ho er skeptisk til økoskeptikarane og vil byggje breiare alliansar for å få eit meir berekraftig jordbruk. Regine Andersen er ny dagleg leiar i Oikos - Økologisk Norge, Nationen har intervjua henne.


Regine Andersen har lenge gleda seg til å byrje i Oikos og er full av entusiasme og pågangsmot.

 

Ho meiner at det er viktig å vera tydeleg på kva føremonene med økologisk er, utan at me treng å rakke ned på det konvensjonelle landbruket av den grunn. - Det må likevel vere mogleg å seie noko om dei elementa ved det konvensjonelle som også næringa sjølv ser som utfordringar, seier Andersen. Det er eit politisk mål både at me skal ha meir økologisk landbruk og forbruk i Norge, og at bruk av kunstgjødsel og sprøytemiddel skal reduseras. Måla er overlappande og gjev difor fleire grunn til å sjå meir på det økologiske landbruket sitt potensial, og til å vidareutvikle det.


Les intervjuet som journalist Hilde Lyseng Havro har skrive i Nationen.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere