Økologisk debatt på God morgen Norge

04.03.2016
- Økologisk mat blir stadig mer populært, men er det egentlig farlig å kjøpe vanlig mat fra industriell matproduksjon? Det var spørsmålet daglig leder i Oikos – Økologisk Norge Regine Andersen skulle svare på i debatt med professor i ernæring fra NMBU Birger Svihus på God morgen Norge i TV2.

Bakgrunn
Moderne, kjemibasert industrilandbruk er svaret. Det var hovedbudskapet i en høyt profilert viten-kronikk i Aftenposten 28. januar, skrevet av professor Svihus ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet. I artikkelen beskrives  tilhengere av økologisk landbruk for antivitenskapelig og grunnleggende irrasjonell. Hans påstand var at slik motstand er basert på holdninger som ikke hører hjemme i vårt vitenskapsbaserte, moderne samfunn, og langer ut mot økologisk landbruk som en antimoderne reaksjonistbevegelse. Forbrukere som velger økologisk er, ifølge Svihus, manipulert.

Mange tilsvar
Reaksjonene på innlegget var mange og tildels sterke, både fra den økologiske siden og annet hold. Svakheter ved påstandene ble også imøtegått av kollegaer fra NMBU. Et hovedpunkt for kritikken var gjennomgående mangler på faglig dokumentasjon for påstandene i kronikken. Det er tvert i mot omfattende vitenskapelig dokumentasjon som tilbakeviser det meste av det Svihus hevder.

Forskning på økologisk landbruk
Blant de nyere vitenskapelige studiene på økologisk landbruk er den omfattende studien til John P. Reganold og Jonathan M. Watcher, ved Washington State University om økologisk landbruks sentrale rolle for å produsere nok mat til alle og den store metastudien fra Universitetet i Newcastle som dokumenterer klare fordeler med økologisk melk og kjøtt.

Mer synsing enn viten
Kronikken som startet debatten, bar mer preg av å være synsing enn viten. Regine Andersens tilsvar på hjemmesiden til Oikos kan du lese her. I denne er det også lenke til artikkelen som startet debatten og flere tilsvar.

Se innslaget på God mogen Norge fra onsdag 2. mars her

Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: TV2

Annonsører

Samarbeidspartnere