Økologisk drift kommer godt ut

14.12.2007
Norsk institutt for landbruksforskning, NILF, har foretatt driftsgranskning av melkebruk. Undersøkelsene viser at samdrifter og økologisk drift kommer godt ut.


De økologiske brukene som var med i undersøkelsen leverte i gjennomsnitt like mye melk som konvensjonelle bruk. Vederlag til arbeid og egenkapital var 178 700 kr per årsverk for de økologiske brukene, noe som er 15 500 kr mer enn de konvensjonelle.

Kilde: Bondebladet, 13/12-07

Annonsører

Samarbeidspartnere