Økologisk festivalmat

16.07.2014
Oikos - Økologisk Norge har gitt gode råd om økologisk mat til en rekke festivaler helt siden 2003, og stadig flere arrangører vil være med. Matprofilen på et arrangement forteller mer enn man skulle tro. Maten er med på å definere selve arrangementet og signaliserer arrangørens holdninger og verdier.

Utgangspunktet for arrangementsveiledningen til Oikos var et samarbeid med Øyafestivalen for mer enn ti år siden, og i dag serveres det økologisk mat på en rekke arrangementer landet rundt. Økologisk festivalmat er blitt et kjent begrep i Norge og stadig flere ser verdien maten har og matserveringen har blitt en viktig del av festivalenes identitet.

Oikos’ veiledningstjeneste

Stadig flere festivaler ønsker våre råd om hvordan de kan komme i gang med økologisk matservering. Oikos tilbyr en gratis veiledningstjeneste og veileder både små og store festivaler. Prosjektet har oppnådd svært gode resultater - det er få arenaer i Norge hvor økologisk mat har fått en så solid forankring som på festivaler. Prosjektet er en pådriver for at arrangørene velger å profilere Ø-merket, og en Debio-godkjenning henger i dag høyt i arrangørbransjen. Økologisk matservering har blitt et kvalitetsstempel!

Debio-godkjenning

Debio er godkjenningsorgan og eier og forvalter av Ø-merket for økologisk produksjon. Ø-merket brukes for produkter som er godkjent av Debio, mens serveringsmerkene forteller om hvor stor andel av serveringen som består at økologisk godkjente produkter. Alle arrangører som ønsker å markedsføre økologisk mat, kan synliggjøre satsingen ved hjelp av Debios serveringsmerker. Stadig flere festivaler og arrangementer blir sertifisert til gull, sølv eller bronsemerket som representerer de tre ulike nivåene det er mulig å legge seg på.

Hvorfor økologisk?

Så hvorfor er økologisk mat viktig? Og hvilke signaler sender en som arrangør ved år man velger å satse på økologisk og lokal mat? Festivalmat får stadig større oppmerksomhet, både blant arrangører, publikum og i presse. Det å ha klare verdier og holdninger omkring maten handler om å utvikle en egen samfunnsansvarlig opptreden. Det er også en mulighet til å fullbyrde idealistiske prosjekter, og sette temaer på agendaen som fortjener større respekt fra samfunnet omkring oss.

Økologisk landbruk er et landbruk i stadig utvikling, en utvikling som formes av forskning og økt kunnskap innen agronomi, biologi og teknikk, og ikke minst empiri. Dette for å kunne benytte de metoder som til enhver tid er mest i tråd med prinsippene for økologisk landbruk, nemlig økologi-, helse-, rettferdighets- og føre-var-prinsippet.

De fire prinsippene settes ut i livet gjennom bruk av lokale og fornybare ressurser på gårdsnivå, bevaring og forvaltning av biologisk mangfold og et variert kulturlandskap. I økologisk landbruk er naturens kretsløp og samspill pekepinn, og en trenger derfor ikke å benytte kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Det er spesielt tre forhold en bonde må tenke på: fôr til dyra, gjødsel til plantene og sykdomskontroll.

Vekstskifte, der plantevekstene sin plassering roteres, er en av metodene for å kontrollere ugress, sykdom og næringstilgang til plantene. Bruk av belgvekster, kløver, erter og bønner, som selv kan ta opp nitrogen fra atmosfæren er viktig i økologisk landbruk, sammen med bruk av kompost, husdyrgjødsel og andre økologiske gjødslingsmetoder.

En levende matjord, med mikro- og makroorganismer og god jordstruktur, er essensielt for et robust og motstandsdyktig landbruk. Matjorda er en begrenset ressurs som bør ivaretas og vernes om for framtida.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du som arrangør kan legge om til din festival? Oikos har lansert en nettside, arrangementsmat.no, der du blant annet vil finne tips og råd til hvordan du konkret går fram, forslag til oppskrifter og leverandøroversikt.

Se etter Ø-merket på festival neste gang du er på festival og spør gjerne etter økomat på din festival. God festival!

debios serveringsmerker

Annonsører

Samarbeidspartnere