Økologisk forsvar og forbruk

09.01.2007
Norge skal ifølge Soria Moria-erklæringen bli en sterkere miljønasjon, og da trengs det konkret handling på alle nivå. Blant annet må det offentlige gå foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer.

Les innlegg i Nationen 8. januar av styreleder i Oikos, Kurt Atle Hansen.


Økologisk forsvar og forbruk

Kurt Atle Hansen, styreleder i Oikos - Økologisk Landslag

"Dessverre er det fortsatt noen i dette landet som ser det som en oppgave å motarbeide utviklingen av økologisk landbruk"

Norge skal ifølge Soria Moria-erklæringen bli en sterkere miljønasjon, og da trengs det konkret handling på alle nivå. Blant annet må det offentlige gå foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer. Oikos - Økologisk Landslag har lenge etterlyst at norske myndigheter følger sine danske og svenske kolleger, der offentlige innkjøp brukes aktivt til å utvikle markedet for økologiske produkter.

Miljøkvalitet er de siste årene kommet inn som kriterium i tråd med økt fokus på miljøspørsmål og offentlige handlingsplaner for å redusere forurensning, redusere energibruken og få miljøvennlige produkter. Innkjøpsledere må forholde seg til ulike merkinger som Miljøfyrtårn, Svanemerket og Ø-merket.

Når landbruksministeren i Nationen 7.desember foreslår at Forsvaret og andre offentlige institusjoner velger økologisk når de kjøper inn matvarer, så er dette et ferskt eksempel på at staten som storforbruker kan påvirke positivt. Ved å velge økologiske matvarer, vil mulighetene for en stabilt høy produksjon av økovarer i Norge øke, samtidig som norske soldater får mat som er produsert på en dokumentert økologisk måte.

Dessverre er det fortsatt noen i dette landet som ser det som en oppgave å motarbeide utviklingen av økologisk landbruk. Kristen Fretheim gjør som tidligere forsker ved Matforsk på Ås stadige forsøk på å spre tvil og vrangforestillinger om økomaten. Når Fretheim «slår fast» i Nationen 15. desember, at ikke en eneste sammenligning av økologisk og vanlig mat viser at norske soldater vil bli sprekere av økomat, så er dette helt irrelevant, all den tid både økobønder og i fagmiljøet har vært varsomme med slike påstander. Påstanden er dessuten helt feil.

Fretheim følger opp sin vendetta i en kommentar i Nationen 5. januar, der Ellen Bjørkum i Forbrukerrådet anklages for å videreføre «den politisk korrekte myten» om at økologisk matproduksjon gir fordeler for forbrukeren. Fretheim gjentar sin påstand at det ikke finnes seriøst, vitenskapelig grunnlag for å hevde at økt forbruk av økologisk mat gir helsemessig gevinst i Norge. Dette er en alvorlig og tendensiøs uttalelse.

De som vil kan gå inn på og finne dokumentasjon på at det er en lang rekke fordeler for mennesker, husdyr og naturmiljø som følger av økologiske produksjonssystem sett i forhold til konvensjonelle. Forbrukerne og soldatene har god grunn til å velge økologisk mat. Mer innhold av positive sporstoffer og vitaminer, gunstigere fettsyresammensetning og mindre nitrat i økomat, er noen klare forskjeller som raskt kan nevnes. Lavere blodtrykk og bedre immunstatus er andre positive effekter som europeisk forskning har funnet. I tillegg er det mindre allergiforekomst blant forbrukere som spiser mye økologisk mat.

Norsk landbruk trenger å satse økologisk for å omstille seg til framtidas marked og utnytte naturressursene mer bærekraftig. Å kalle en slik satsing for politisk basert uten kunnskapsgrunnlag, slik Fretheim gjør, er både urimelig og provoserende. Dette viser at det trengs aktiv innsats over tid for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for folk flest, slik at mørkemenn med forskerbakgrunn ikke får så lett spillerom til å støtte motkreftene for økologisk landbruk i Norge.

Jevn etterspørsel fra brede forbrukergrupper er avgjørende for at bønder og matindustrien skal kunne satse langsiktig. Oikos er glad for landbruksministerens utfordring til Forsvaret om kjøp av økomat, og vi etterlyser flere offentlige aktører på banen. Det er slike overordna og langsiktige hensyn som skal styre prioriteringene i en miljøstat. Dette vil være en positiv utviklingsstrategi for en mer økologisk fremtid.

Publisert i Nationen 8. januar 2007.

  

Annonsører

Samarbeidspartnere