Økologisk frukt og grønt trenger ofte særegen emballasje for å sikre kvaliteten

13.01.2012
-Det har oppstått kvalitetstap på økologisk frukt og grønt på grunn av at en har valgt samme emballasje som på konvensjonelle produkter. At en del økologisk frukt og grønnsaker har særtrekk, som gjør at de ikke bør pakkes på samme måte som andre produkter, er et overraskende funn i en ny forskningsrapport fra Østlandsforskning og Nofima , sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge, som gleder seg over at forbedringer nå blir gjennomført. -Det er interessant i seg selv at en finner forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle produkter som gjør at de bør behandles ulikt, legger han til.

3-årig prosjekt

Oppdrager gjort for Coop Norge og gjennomført sammen med Nordgrønt og Norsk Emballasjeforening. Coop har forandret lagring og pakking for flere produkter ut fra informasjonen forskerne har brakt for dagen. - Rapporten bør bli pensum for alle som jobber med frukt og grønt, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge, som tror at både produsenter, grossister og butikker kan bedre kvalitet og holdbarhet ved økologiske produkter ved å følge rådene som blir gitt i rapporten. En del råd gjelder behandling av all frukt o grønt og en del gjelder spesielt de økologiske. For forbrukerne er det særlig nyttig å vite at det ofte lønner seg å holde produktene kalde for å bidra til at de holder seg lenger, legger han til og gir ros til Coop som har finansiert mye av denne forskningen.
Utvikling av nye miljø- og kostnadseffektive løsninger for emballering og distribusjon av økologisk dyrket frukt- og grøntprodukter (Økofrukt) er navne på rapporten som er laget av Erik Svanes, Østfoldforskning og Berit Karoline Martinsen, Nofima Mat.

 

Bakgrunnen for prosjektet er at omsetningen av økologiske frukt og grønnsaker er lav. Dette til tross for myndighetenes målsetning om å øke andelen økologisk matforbruk og produksjon i Norge, forbrukernes positive holdninger og ønsker om å kjøpe mer økologisk og butikkjedenes ønske om å selge mer økologisk. Av totalrammen ble 30 % finansiert av Norges Forskningsråd ved Matprogrammet, de resterende 70 % av Nordgrønt og Coop Norge. Data ble samlet i perioden 2007 til 2009.

 

Vektla å se på norske volumprodukter

Målet om økt omsetning av økologisk frukt og grønnsaker skulle oppnås ved å bedre produktenes kvalitet og holdbarhet og deres miljø- og ressurseffektivitet. Fokus ble lagt på verdikjeden mellom primær produksjon og forbruker, med særlig vekt på emballasje og fysiske forhold i verdikjeden. En gruppe caseprodukter ble valgt ut fra høyt volum, norsk produksjon og kjente kvalitetsproblemer: potet, kålrot, løk, epler, gulrot og 3 typer salat. Respirasjon av produktene ble målt ved forskjellige gassammensetning og temperatur. Ut fra resultatene fra disse målingene og kjennskap til egenskaper til emballasjematerialer ble en rekke emballasjeløsninger testet. Svinn og rulleringsanalyser ble også utført. Videre ble lys- og temperaturforhold i verdikjeden testet og livsløpsvurderinger (LCA) av produktene gjennomført.


Sentralt er svinn, emballasje valg og total miljøbelastning

Resultatene viste at økologiske produkter hadde kvalitetsproblemer som manifesterte seg i høyt svinn som i de fleste tilfeller var høyere enn for tilsvarende konvensjonelle produkter. For flere av produktene (salater, gulrot, epler) var den anvendte emballasjeløsning ikke optimal for bevaring av produktkvalitet og dessuten også suboptimal miljømessig (salater, epler). For poteter viste lav temperatur å ha en langt bedre beskyttende effekt mot grønnfarging enn valg av emballasjemateriale. I løpet av prosjektet ble forbedrede rutiner for vasking og pakking av kålrot utviklet som forhåpentligvis ville redusere svinnet av dette produktet. Prosjektet indikerte også forekomster av brudd i kjølekjeden flere steder i verdikjeden og at lysforholdene ikke alltid var optimale for produktene.


De viktigste bidragsytere til produktenes miljøbelastning var produksjon av emballasje, svinn i butikk og lave avlinger. Lav andel hovedprodukt i forhold til biprodukter var også et miljømessig viktig problem. I de fleste tilfeller ga primærproduksjon opphav til en relativ lav andel av produktets totale miljøbelastning.

 

Resultat av prosjektet

De viktigste resultatene av prosjektet var:

  • nye emballasjeløsninger for salater og gulrot
  • nye metodikk for vasking og pakking av kålrot
  • innsikt i betydningen av rullering for butikksvinn
  • ny metodikk for utvikling av emballasje med basis i respirasjonsmålinger og lagringsforsøk
  • kunnskap om at økologiske og konvensjonelle produkter har forskjellige egenskaper og at dermed emballasje som fungerer for konvensjonelle produkter ikke alltid er optimal for økologiske produkter
  • kunnskap om at visse produkter må emballeres forskjellig visse deler av året
  • innsikt om at det ved emballasjedesign bør tas hensyn til ikke-ideelle lys- og temperaturforhold i verdikjeden

 

Her finner du hele rapporten

 

Annonsører

Samarbeidspartnere