Økologisk grønt opp 74 % hos Coop

27.05.2010
Coop Norge har i følge miljøsjef Knut Lutnæs, hatt en vekst på 74 % innen økologisk grønt de første fire månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Hemmeligheten ligger i Coops store og vellykkede satsing på økologiske urter. – At Coop la om alle ferske urter til økologisk var det viktigste nye som skjedde innen økologisk frukt og grønt i 2009, sier markedssjef i Oikos – Økologisk Norge, Kristina Alnes.

Økologisk frukt og grønt har gjort det bra i Coop. Foto: Oikos - Økologisk Norge

 Skikkelig satsing på økogrønt

- Over tid har Coop vært størst på økologisk frukt og grønt, sier Kristina Alnes, det er derfor flott at de har lagt om hele sortimentet av ferske urter til økologisk og hatt suksess med dette. I løpet av 2009 ble alle Coops ferske urter lagt om til økologisk, i alle butikkene.  Urtene fikk samtidig et nytt design, en noe mindre størrelse enn tidligere og beholdt en rimelig pris. Alle Coop-butikker har kun økologiske, ferske urter, med unntak av et område i Rogaland. At mange forbrukere har fått sin egen økologiske urtehage på kjøkkenet, bidrar til å gi folk mat med merverdi, som igjen vil fremme jakten på de rene og sunneste grønnsakene og fruktene, tror Kristina Alnes.

 

Økologisk urter hos Coop Mega Molde. Foto: Oikos- Økologisk Norge

Salget doblet på fem år

-Salget av økologiske varer er doblet på fem år, sa miljøsjef i Coop Knut Lutnes, i foredrag 20.mai for nettverket ØKNING -Øko-Næringens Inspirasjons og -NettverksGruppe. Han mener at oppfatning av at økologiske varer gikk sterkt tilbake i 2009 ikke stemmer. Riktignok hadde økovarer en liten tilbakegang også i Coop i 2009, men de opplevde en vekst i verdiomsetning. Lutnes påpeker at dette var i en periode da ingen markedsførte økologiske produkter. Han mener derfor at det overhodet ikke er noen grunn til å svartmale fremtidsbildet for økovarer, men at man derimot har et godt utgangspunkt for ny hurtig vekst.

 

Eget økokurs for ansatte

Coop har utviklet et eget nettbasert opplæringskurs for ansatte innen økologisk mat som Oikos - Økologisk Norge har bidratt til.  Lutnæs viste 20.mai filmklipp fra det nye programmet som de har store forventninger til.  Han mener at opplæringen av ansatte er en viktig vei å gå for å styrke det økologiske salget i butikk, og at dette kjapt kommer til å gi resultater på den økologiske bunnlinjen.

 

 

Omsetter for 2 milliarder innen frukt og grønt

Coop omsetter F&G for litt over 2mrd NOK pr år fordelt på ca 900 butikker i Norge i følge Gisle Leonard Hansen, driftssjef Coop Obs! Hypermarked, på Norske Fruktdager i 2010.

 

Her pekte han på følgende situasjon i dagligvarehandelen

  • F&G har aldri hatt så stort fokus i media
  • Alle kjeder har F&G som satsningsområde
  • 50% av kundene sier F&G er viktigst ved valg av butikk (kilde: AC Nielsen)
  • Handelen utnytter ikke salgspotensialet som ligger i norsk frukt
  • Stillingen som "best på norsk frukt" er fortsatt ledig i butikk*

* Coop har størst satsing på Nyt Norge

 

Situasjonen i dagligvarehandelen

Alle kjeder sloss om de samme kundene og utsalgspriser henger ofte ikke på "greip"

  • Vi har respekt for kostnader og tror vi har det for oppgjørspriser
  • Alle kjeder setter av penger for å "svi av" i sterke annonser
  • Prinsippet som gjelder: "vi leker med den som vil leke med oss"

 

Forts. situasjonen i dagligvarehandelen

  • Det er kampen om gode salgstall, bedre marginer, høyere markedsandeler og lavere kostnader alt dreier seg om
  • Overordnede oppgaver er lavere priser, bedre tilbud, "være først", "ta posisjoner", bli "top of mind", ha riktig sortiment, bli gode på "EMV", kundespesifikk prising og henvendelse i butikk og markedsføring, sier Gisle Leonard Hansen i Coop.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere