Økologisk hverdagskost

28.07.2014
I Danmark kjøper så godt som alle dansker økologiske matvarer i større eller mindre grad. Andelen av vårt broderfolk som aldri kjøper økomat har sunket fra 11 til 6 prosent det siste året.

Oikos har nylig presentert tall som viser økt interesse for økologisk mat i Norge og USA. Norstat har gjennomført en spørreundersøkelse for organisasjonen Landbrug & Fødevarer i Danmark. Resultatene viser at Danmark, som allerede er det land i verden med størst økologisk markedsandel med ca. 8 prosent, øker økoforbruket ytterligere. Nå er det kun 6 prosent av danskene som ikke kjøper økologiske produkter, mot 11 prosent året før.

Informasjon viktigere enn pris
Ønsket om å unngå sprøytemiddelrester i frukt og grønt er fremdeles det viktigste motivet folk oppgir for å velge økologisk. Det siste året har andelen som oppgir dyrevelferd som hovedgrunn økt markant. – For meg personlig er dyrevelferd en av de viktigste grunnen for å velge økomat, sier fødevareminister Dan Jørgensen (Danmark statsråd for mat og landbruk). Jørgensen sier seg også enig i målsettingen om å venne folk til å betale det matvarene er verdt, heller enn målet om å senke prisene på økomat. – Vi skal ha et mål om å øke etterspørselen og antallet som legger om til økologisk, men vi skal også opplyse folk hva de får for pengene, avslutter statsråd Jørgensen. Den danske regjeringens Økologiske Handlingsplan har som mål å doble dagen økologisk dyrkede areal innen 2020. Høsten 2014 skal også fødevareministeren legge frem ny handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk.

Fakta om danskers økologiske forbruk
94 % kjøper økologisk i større eller mindre omfang
Kvinner er større forbrukere enn menn
Økologisk melk, egg og ost utgjør 37 prosent av markedet.
I aldersgruppen 18-29 år kjøper 13 % aldri økologiske varer
Av de over 60 år kjøper 5 % aldri økologisk
Tre av fire svarer de ville kjøpt mer økologisk om det var billigere

Les undersøkelsen «Detailomsætningen af økologiske fødevarer» fra Danmarks Statistik

Les «Økologisk Markedsnotat juni 2013» fra Økologisk Landsforening, som forteller historien bak den danske økosuksessen

Her kan du lese  om markedsutviklingen i USA

Annonsører

Samarbeidspartnere