Økologisk korn har mindre sopp

26.07.2012
Økologisk korn har lavere innhold av muggsopper enn konvensjonelt korn, viser en undersøkelse fra Veterinærinstituttet.

Bildet viser grov spelt fra Økologisk spesialkorn. Bestill spelt og mel av andre næringsrike kornsorter her, og få melet rett hjem!

Veterinærinstituttet har undersøkt 600 prøver av økologisk og konvensjonelt dyrket korn og fant at
økologisk korn hadde lavest innhold av Fusarium-muggsopper og viktige muggsoppgifter.

- Forekomst av soppgifter i korn er et økende problem som er av betydning både for produksjon av trygg mat og for dyrehelsen, sier Landbruks- og matminster Trygve Slagsvold Vedum. Det er et stort behov for å få nærmere kunnskap på området og resultatene fra Veterinærinstituttets undersøkelse er svært interessante. 

 

I Veterinærinstituttets undersøkelse ble det funnet at manglende vekstskifte, og bruk av mineralgjødsel og kjemiske plantervernmidler kan forklare et høyere innhold av fusariumsopp og muggsoppgifter i konvensjonelt dyrket korn enn i økologisk dyrket korn.

Saken er hentet fra Landbruks -og matdepartementet. Les mer på forskning.no

Er du usikker på hva som er økologisk mel? Se etter den grønne Ø`en på pakken, og se etter merker som Holli Mølle, Kvelde Mølle, Saltå Kvern, Regal m.fl.

Annonsører

Samarbeidspartnere