Økologisk landbruk er et forbilde

19.09.2014
Bioforsk konkluderer i en ny rapport at økologisk landbruk har hatt en spydspissfunksjon og bidratt til å gjøre det konvensjonelle landbruket mer miljø- og dyrevennlig.

Metoder og praksis innen økologisk landbruk har blitt overført til det konvensjonelle landbruket i Norge, viser en ny rapport fra Bioforsk.

På denne måten har økologisk landbruk bidratt til å oppnå den politiske målsetningen om et mer miljøvennlig landbruk i Norge.

- Ugrasharving i korn, i stedet for å sprøyte mot ugraset, er eksempel på en konkret metode som har blitt overført fra økologisk til konvensjonell dyrking, sier Jon Magne Holten, seniorrådgiver landbruk i Oikos - Økologisk Norge.

Dokumenterbare effekter
Bioforsk dokumenterer i rapporten at det økologiske landbruket har og har hatt en spydspissfunksjon for det konvensjonelle landbruket. Merkbar reduksjon av sprøytemiddelbruken, bedre utnyttelse av husdyrgjødselen og bedre forståelse for god jordkultur, er blant de mest åpenbare positive effektene.

Positivt for husdyrvelferd
Økologisk landbruk gir husdyra større mulighet til naturlige adferd. Tilgang til uteareal, større plass per dyr, og detaljerte krav til oppstalling og naturlig lys i husdyrrom er viktige krav i økologisk husdyrhold.

Kravene har bidratt til at lover og forskrifter for alt husdyrhold har endret seg i positiv retning.

Flere områder

Bioforsk-rapporten lister opp disse områdene hvor økologisk har vært et forbilde for konvensjonelt landbruk:

  1. Håndtering og bruk av husdyrgjødsel
  2. Bruk av nitrogenfikserende planter som kløver i eng og beite
  3. Gjeninnført god agronomisk praksis ved å utnytte gårdens ressurser
  4. Naturlig adferd hos dyr som rettesnor for lovverk. Endringer i syn på svin, storfe og høns og kalkun er uttrykt i lovverk
  5. Mindre bruk av kjemiske sprøytemidler
  6. Ugraskontroll gjennom mekanisk ugrasregulering
  7. Bruk av insektsnett hos frukt- og bærdyrkere
  8. Næringsbalanseberegning og kompostering tatt inn i konvensjonelt landbruk
  9. Fokus på jord- og plantekultur
  10. Bedre innsikt i jordstruktur og nitrogenfiksering

Norges Bondelag ga Bioforsk Økologisk i oppdrag å undersøke i hvilken grad økologisk landbruk har vært en spydspiss for konvensjonelt landbruk.

Last ned rapporten: Økologisk landbruk - driftsformens spydspissfunksjon til det norske landbruket

Annonsører

Samarbeidspartnere