Økologisk landbruk er framtidas løsning, sier professor

07.11.2009
Dagens industrielle landbruk skaper en rekke problemer og kan ikke fortsette som nå. Den største utfordringen er den synkende tilgangen på fosfor- og kaliumressurser i verden, sa professor Carlo Leifert på Oikos’ frokostseminar fredag.

Professor Carlo Leifert fra Universitetet i Newcaste har koordinert det 5 årige EU programmet om forskjeller på økologisk og konvensjonelt landbruk, han deltar på Oikos arrangementer i helgen.

Ressursgrunnlaget for landbruket endres

Når disse ressursene ikke lenger er tilgjengelig, er et godt drevet økologisk landbruk det eneste som kan produsere nok mat og være miljømessig bærekraftig i framtiden.

 

Carlo Leifert har koordinert det store EU-finansierte prosjektet QualityLowInputFood, som i 5 år har sett på forskjellen mellom økologisk og konvensjonell matproduksjon.

 

 

Mer pluss og mindre minus

En gjennomgang av flere ulike studier viser høyere innhold av vitaminer og antioksidanter og lavere innhold av sprøytemiddelrester i økologisk mat enn i konvensjonell, oppsummerte Carlo Leifert. Han gikk inn på de ulike næringsstoffene og viste at det ofte var 20 % mer av positive stoffer som antioksidanter og vitaminer i økologisk mat og mindre av uønska stoffer som sprøytemiddelrester.

 

Økomelk inneholder høyere nivå av gunstige næringsstoffer.

Videre presenterte Carlo Leifert forskning på økologisk og konvensjonell melk, blant annet basert på tall fra Danmark, Italia og Storbritannia. Disse viser at økologisk melk inneholder mer vitamin E og flerumettede fettsyrer enn melk fra konvensjonelt landbruk. Mengden næringsstoffer varierer gjennom året både for konvensjonell og økologisk drift, med høyest innhold når kuene beiter.

 

Næringskretsløpet må lukkes

Siden fosforkildene vil tømmes i løpet av få tiår, pekte Leifert på at landbrukets behov for gjødsel må løses blant annet gjennom bruk av human- og matavfall. Denne løsningsstrategien drøftes i en rekke miljøer, blant annet i Oslo kommune og anvendes allerede i Kina.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere