Økologisk landbruk gir mulighet for fattige bønder

14.04.2009
En FN rapport fra UNCTAD viser at etterspørselen etter økologisk mat øker samtidig som det i disse krisetider er fall i etterspørselen etter mange andre matprodukter. Studier fra Afrika, Asia og Latin-Amerika viser at bøndene som driver økologisk jordbruk, tjener mer enn konkurrentene i følge UNCTAD-rapporten.

Oikos støtter småskala bønder i Zambia, her et ektepar med bomullsavling.

Tekst Reidar Andestad, foto Maiken Sele


Merfortjeneste i u-land ved å dyrke økologisk

Merfortjenesten anslås i følge denne FN-rapporten til 30 til 200 prosent.  Dette kan ha spesiell positiv betydning i Afrika der jordbruket står for 57 % av samlet sysselsetting og der mange småbruk egner seg godt tl økologisk produksjon.

 

Avlingsøkning ved økologisk drift

FNs fagfolk mener at bøndene her kan øke innhøstingen radikalt ved bruk av økologiske metoder som kompostering, tildekking av jorda for å hindre uttørking og vekselbruk med skiftende avlinger.  Avlingene kan kanskje bli to til fire ganger større enn i dag.

 

Oppslaget er basert på en NTB melding som er brukt i en rekke medier 16.4.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere