Økologisk landbruk i byen: Mangfold, kunnskap og moderne byutvikling

02.04.2007
23. mars holdt Oikos et dagsseminar i Bodø om økologisk landbruk i byen, blant annet på bakgrunn av diskusjonen rundt Bodin gårds fremtid, som den største gården nord for Dovre, beliggende midt i Bodø by.

Foredragene kan lastes ned her.


Nytt miljøprogram for landbruket våren 2007
Anne Marie Glosli, landbrukspolitisk avdeling, Landbruks- og matdepartementet
Last ned her (pdf-format)

Bynært landbruk: Politiske, økonomiske og juridiske utfordringer
Magne Totland, seksjonsleder landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Nordland
Last ned her (pdf-format)

Dyrevelferdsforskning og økologisk landbruk
Grete Jørgensen, stipendiat Husdyrmiljø og etologi, Inst. for Husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB
Last ned her (pdf-format)

Annonsører

Samarbeidspartnere