Økologisk landbruk - moderne byutvikling

02.04.2007
Pressemelding fra Oikos / Oikos Nord 29/3-07

Regjeringen forsterker jordvernet i bynære strøk. Det sikrer innbyggerne i byområdene fortsatt nærkontakt med landbruksdrift. Ny urban forskning viser at det er et voksende ønske i byene om direkte kontakt med og medvirkning i matproduksjon. Oikos vil arbeide for at økologisk landbruk blir en integrert del av moderne byutvikling.


Les hele pressemeldingen under "Oikos pressemeldinger" i venstre marg.

Annonsører

Samarbeidspartnere