Økologisk landbruk vokser globalt

26.02.2008
30,4 millioner hektar er sertifisert som økologisk, i følge studien "The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends" som ble lansert på BioFach 2008 den 22. februar. Med sine 13 og 12 prosent topper Østerrike og Sveits statistikken for andel økologisk jordbruksareal i verden.

Australia fortsetter å ha det største arealet (12,8 millioner hektar), fulgt av Kina (2,3 millioner hektar), Argentina (2,2 millioner hektar) og USA (1,6 millioner hektar). Tallene er fra 2006.

Østerrike og Sveits
Når det gjelder andel økologisk areal av totalt jordbruksareal topper alpelandene statistikken med Østerrike (13 prosent, 361 487 hektar) og Sveits (12 prosent, 125 596 hektar). Til sammenligning hadde Norge 48 959 hektar og 4,7 prosent økologisk jordbruksareal i 2007.

I løpet av 2006 vokste det økologiske areal i verden med 1,8 millioner hektar. Den største veksten var i Australia/Oceania (600 000 hektar) og Europa (500 000 hektar).

Det globale økomarkedet
Markedet for økologiske produkter nådde i 2006 en verdi på 38,6 milliarder US dollar. Brorparten av produktene ble konsumert i Nord-Amerika og Europa, i følge Organic Monitor. Dette utgjør en vekst på 5 milliarder US dollar sammenlignet med 2005.

Studien "The World of Organic Agriculture" ble presentert for niende år på rad under BioFach 2008 i Nürnberg. 


Info om boka
Helga Willer, Minou Yussefi-Menzler and Neil Sorensen (red.) (2008):
The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2008.
IFOAM, Bonn/Tyskland og FiBL, Frick/Sveits. 272 sider, 25 EUR, 978-3-934055-99-5 og 978-3-03736-014-9 

Les hele pressemeldinga
>> http://www.fibl.org/english/news/press-releases/2008/0220-organic-world.php  


Annonsører

Samarbeidspartnere