Økologisk lyspunkt på mørk himmel

11.02.2016
De to siste årene har lønnsomheten i det konvensjonelle tyske landbruket falt katastrofalt. Samtidig opplever økologiske bønder et betydelig oppsving og en økende etterspørsel i markedet, som er utfordrende å dekke.

Tysk landbruk har opplevd to katastrofalt dårlige år. Lønnsomheten har falt med nærmere 50 prosent, og matindustrien sliter også. Året 2015 var det minst lønnsomme på fire år.  Samtidig opplever økologisk landbruk et oppsving og stor etterspørsel.

Ikke lenger nisje
Bioland er Tysklands største organisasjon for økologisk landbruk. Nylig ble lederen i Bioland, Jan Plagge intervjuet i Spiegel Online. Plagge sier i intervjuet at han er opptatt av at økologisk ikke lenger bare skal oppfattes som en nisje, men som en betydelig del av tysk landbruk og næringsmiddelindustri. Selv om den økologiske andelen fortsatt anses som liten, utgjør andelen for egg, frukt og grønt nå over ti prosent av markedet.

Produksjonen henger etter
Samtidig henger salget av melk og kjøtt etter. Dette har en klar årsak: Produksjonen klarer ennå ikke å dekke etterspørselen, men flere hundre melkebruk var under omlegging i 2015, og Bioland-lederen forventer at denne utviklingen vil fortsette i 2016. Plagge ser for seg at andelen økologisk om ti år vil være oppe i 20 prosent, og at frontene mellom konvensjonelt og økologisk landbruk vil være visket ut.

Samarbeid er nøkkelen
På spørsmålet om økologisk landbruk må legge om til stadig større enheter for å forsyne markedet, gir Plagge uttrykk for at han mener økologisk landbruk vil fortsette å være mindre enheter. I stedet tror han at samarbeid mellom produsenter og langsiktige avtaler med kundene, vil kunne bidra til å sikre stabilitet i forsyning og forutsigbare priser til bøndene.  Lokalt og regionalt samarbeid vil være en motvekt til det industrialiserte storskala landbruket.

Pris mindre viktig
En ny undersøkelse viste at bare sju prosent av forbrukerne oppga pris som det viktigste kriteriet når de handler mat.  Det burde være et godt tegn for økologisk, men Plagge mener at det nåværende markedsunderskuddet på økologiske produkter, gjør at effekten av dette ikke reflekteres enda bedre i økt salg. Likevel vokste omsetningen i Bioland med fem prosent det siste året.

Handelen tjener
Plagge understreker at handel med økologiske varer ikke skiller seg fra konvensjonelle på det forretningsmessige området. Også handelen tjener gode penger på økologisk mat.  Økologisk mat er i ferd med å frigjøre seg fra nisje-begrepet, mener Jan Plagge, som tror at om ti år vil økologisk være mainstream og ha en andel opp mot en femdel av markedet.


Jan Plagge er leder i Bioland, Tysklands største organisasjon for økologisk landbruk. Han sitter også i styret for BÖLV, en paraplyorganisasjon for økologiske bønder, industrien og handelsnæringen. Han ble intervjuet i Spiegel Online i forbindelse med Grüne Woche.

Kilde: Spiegel Online
Tekst:
Jens Petter Homleid/Marit G. Wright
Foto: Bioland

Annonsører

Samarbeidspartnere