Økologisk mat er mer næringsrik

29.05.2010
DinSide Helse har i dag 29.mai publisert en artikkel der de hevder at økologisk mat ikke er sunnere enn alternativet. Journalisten begrunner dette i en forskningsrapport gjengitt i Reuters Health. Rapporten er blitt feiltolket av DinSide og konkluderer faktisk kun med at det er behov for ytterlige forskning på området.

- Det er mye seriøs forskning som viser at økologisk mat har helsefordeler, sier Kristina Alnes i Oikos- Økologisk Norge, en viktig årsak til disse helsefordelene er fraværet av negative stoffer som sprøytemiddelrester. Forskningsrapporten gjengitt i Reuters Health har ikke sett på dette aspektet og må derfor sies å være ufullstendig i sin gjenomgang.

Misforstått rapport

Rapporten gjengitt i Reuters konkluderer ikke med at økologisk mat ikke er sunnere enn konvensjonell mat. Rapportforfatterne konkluderer med at på grunnlag av de 12 rapportene de har sett på, kan man ikke bevise at økomat er bedre for helsa. De bemerker at mye av forskningen er kortvarig og anbefaler at fremtidige studier er bedre utformet.  Reuters skriver også at forskerne ikke har sett på om økologisk mat er sunnere på grunn av fravær av negative stoffer som sprøytemiddelrester og påpeker at dette kan også gi en helsegevinst.

 

- Det er underlig at journalisten har tolket dette som at økologisk mat ikke har helsefordeler, sier Kristina Alnes i Oikos - Økologisk Norge.  Da Oikos ba om å få oversendt rapporten hun refererte til, svarte journalisten at hun ikke hadde den. -utfra hennes konklusjon kan man lure på om hun ikke har lest sammendraget heller.

 

Les sammendraget I Reuters her.  

 

Økologisk mat inneholder flere positive stoffer

Den mest omfattende forskningen som er gjort på helseeffektene av økologisk mat er fra et stort EU-prosjekt kalt QLIF (QualityLowInputFood), som publiserte sine resultater i fjor. Konklusjonen etter fem års forskning er at økologisk mat har et høyere innhold av vitaminer og antioksidanter og lavere innhold av sprøytemiddelgifter og tungmetaller, enn konvensjonell mat. I tillegg ga det franske Mattilsynet ut en omfattende rapport i mai i fjor, også med positive konklusjoner.

 

I april 2010 kom det svenske Livsmedelsverket (tilsvarende Mattilsynet) med en rapport som viser at det er flere vitaminer og mineraler i økologiske egg enn i egg fra høner som ikke får være ute (burhøns og frittgående høns). De konkluderte med at de økologiske eggene inneholder mer næring fordi de økologiske hønene får være ute og spise gress. Med andre ord, både bra for hønene og for oss.

Les om QLIF her.

 

Økologisk mat inneholder ikke gift

Økologisk mat er dyrket uten bruk av sprøytemidler og inneholder derfor ikke sprøytemiddelrester, som mye konvensjonell mat. Fravær av giftstoffer gir en såpass positiv helseeffekt at Presidentens Kreft Panel i USA nylig i en rapport har gått ut og anbefalt økologisk mat. Det er også flere undersøkelser som viser negative effekter av sprøytemiddelrester, nylig har en nordamerikansk undersøkelse knyttet sprøytemiddelbruk til ADHD.

 

Tidligere i år viste det danske veterinærinstituttets forskning at en blanding at kjemiske stoffer, der i blant sprøytemiddelrester, kan ha negative konsekvenser selv om nivået av de enkelte stoffene er under grenseverdiene for det som er tillatt. Denne såkalte cocktail-effekten ga utslag i misdannelser i kjønnsutviklingen hos det mannlige avkommet i rotter.  

 

- Når mye forskning konkluderer med at økologisk mat både inneholder flere positive stoffer og at den ikke inneholder helseskadelige stoffer, er det helt utrolig at journalisten kom til konklusjonen at økologisk mat ikke er sunnere enn alternativet, sier Kristina Alnes i Oikos - Økologisk Norge. DinSide baserer sin konklusjon på kun en rapport som er veldig lite omfattende.

 

 

---

Ytterlige lesning

QLIF Rapporten

det franske Mattilsynets rapport

ABC Nyheter: ADHD knyttes til bruk av sprøytemiddler

Fpn.dk: Test flere vitaminer i økologiske egg

Oikos.no: Uheldig cocktail for menn

 

Annonsører

Samarbeidspartnere