- Et skeivt bilde av situasjonen, uttaler Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos. " /> - Et skeivt bilde av situasjonen, uttaler Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos. " />

Økologisk melk sunnere

04.06.2008
Ny forskning fra Newcastle University i Storbritannia viser at økologiske bønder som lar melkekyrne beite produserer melk med bedre kvalitet. Den 30. mai står det i mange nettaviser at "Økologisk melk ikke er best".
- Et skeivt bilde av situasjonen, uttaler Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos.

NTB skriver videre i sin artikkel: "Den beste melken kommer ikke fra økologiske gårdsbruk, men fra vanlige bønder som lar kyrne gå på naturbeite. Det konkluderer forskere ved universitetet i Newcastle i England, som rett nok understreker at den økologiske melken er bedre enn vanlig melk, vel å merke om kyrne får gå på naturbeite."

- Denne typen naturbeite som det refereres til i forskninga finnes ikke i Norge eller i områder med kort beitesesong, sier Holten. - I områder hvor det kan beites nær året rundt, som f.eks. New Zealand, vil nok uttalelsen stemme.

Beite er viktig
Funnene fra de britiske forskerne understreker imidlertid hvor viktig det er med beite når det gjelder gunstige innholdsstoffer i kumelka. Alle økologiske melkekyr må gå på beite i hele beitesesongen, sjøl om de står i lausdriftsfjøs.

Konvensjonelle kyr i lausdriftsfjøs har ikke krav om å gå på beite. Økologiske kyr har dessuten generelt et lavere kraftfôrnivå enn konvensjonelle kyr.

Mer gunstige fettsyrer
Forskergruppa fant at økologiske kyr som beitet produserer melk som inneholder signifikant mer av gunstige fettsyrer, antioksidanter og vitaminer enn deres konvensjonelle søstre (som får mye kraftfôr).

I løpet av sommermånedene var innholdet av en av de spesielt gunstige fettsyrene, CLA9, 60 prosent høyere i økomelka. Disse stoffene er koblet til lavere risiko for hjerte- karsjukdommer og kreft.

Brystmelk
I fjor viste forskning fra Nederland at mødre som drikker økologisk melk har mer næringsrik brystmelk. Barn av mødre som drikker økologisk melk har 36 prosent mindre sannsynlighet for å få eksem (en sjukdom som rammer 10 prosent av barn i EU).

Flere fordeler for helsa
- Denne forskningen bekrefter det som økologiske bønder og forbrukere av økologisk mat lenge har trodd. Som et resultat av en mer naturlig diett basert mer på beiting, produserer ei økologisk ku melk som er av bedre kvalitet og som har flere fordeler for helsa, uttaler Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos.

Bedre fôr og dyrevelferd
- Vi tror at alt økologisk kjøtt og meieriprodukter vil være bedre for deg, fordi økologiske husdyr, inkludert fjørfe, får et bedre fôr og får garantert gå ute. I tillegg er dyrevelferden bedre i økologisk husdyrhold, sier han.

- Vi håper at dette får flere forbrukere til å se fordelene med å drikke økologisk melk og at skeptikerne til økolandbruket åpner opp øynene sine, avslutter Holten.

Lenke til original pressemelding:
> Organic milk is cream of the crop - 27 May 2008

Lenke til forskningsartikkelen:
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118720817/abstract  

Annonsører

Samarbeidspartnere