Økologisk øker med 11 prosent

19.09.2012
Ferske tall fra Statens Landbruksforvaltning viser at økologisk handel aldri har vært større her til lands. Omsetningen av økologisk mat har økt med omlag 11 prosent første halvår i 2012.

– Dette er ny Norgesrekord i omsetning av økologisk mat for andre år på rad, sier markedssjef Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. – Dette er sterke og hyggelige tall som viser at norske forbrukere velger langt mer økologisk mat enn tidligere.

Samlet omsetning i perioden er på 555 millioner, med en vekst på 54 millioner i forhold til i fjor. Økologisk barnemat og egg har vokst mest. Her er veksten på henholdsvis hele 32 og 26 prosent.

– Den fenomenale veksten til økobarnemat og –egg viser at folk er opptatt av helsa til de aller minste, og at dyrene skal få lov til å være ute. Innen barnemat kommer det stadig flere produkter på markedet og det er grunn til å forvente videre vekst i år, sier Andestad.

Erfaringer fra tidligere undersøkelser tyder på at salget av økologiske varer er bedre i 2. halvår enn i 1. halvår.

Fem økologiske om dagen
Også for grønnsaker, frukt og bær, er veksten på om lag fem prosent. Likevel er Andestad skuffet.

– Dette er fint, men etter at Bama har rapportert om 15 prosent økning av økologisk frukt og grønt i 2012 og også Coop har rapportert om fin vekst, hadde vi ventet enda høyere veksttall på frukt og grønt, sier markedssjefen.

Meierivarer er viktigste økovaregruppe
Også omsetningen av meieriprodukter går opp med 5,7 prosent. Meierivarer er den største gruppen av økologiske matvarer i dagligvarehandelen, og utgjorde om lag 23 prosent av total omsetningsverdi for første halvår 2012. I denne perioden ble det omsatt økologiske meierivarer for 127,2 mill. kroner, en økning på 6,9 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår 2011.

– Veksten av økologisk melkeproduksjon er spesielt viktig siden dette er en økologisk hovedsatsning i Norge, sier Reidar Andestad, som håper på videre vekst slik at en kan få fart i omlegging til økologisk landbruk.

Økologisk melk utgjorde nesten 60 prosent av den totale omsetningen av økologiske meieriprodukter i 1. halvår 2012. Det ble omsatt økologisk lettmelk, ekstra lettmelk og skummetmelk for 26,5 mill. kroner, og salget av økologisk kefir og andre syrnede varianter var på 47,7 mill. kroner. Økologisk rømme er et også et populært meieriprodukt. I 1. halvår 2012 ble det solgt økologisk rømme for 31,7 mill. kroner. Dette er en nedgang på nesten 7 prosent fra 1. halvår 2011.

Tilbake for økologisk kjøtt
Tallene er ikke bare hyggelig lesning. Omsetningen av økologisk kjøtt utgjorde kun to prosent av den totale omsetningsverdien i dagligvarehandelen 1. halvår 2012. Dette er tilsvarende andel som i samme periode i 2011.

– Det er synd at det omsettes mindre økologisk kjøtt, både av hensyn til dyrevelferd og klima. Noe av årsaken kan være kunstige lave priser på ikke-økologisk kjøtt i butikken, som følge av priskonkurranse og storstilt import av billig kraftfor sier Andestad.

Det finnes imidlertid noen mindre leverandører som ikke markerer sine produkter fullstendig som økologiske i databasene. Disse produktene kommer ikke med i statistikken, og det er dermed en viss underrapportering i omsetningsstatistikken.

I 1. halvår 2012 ble det omsatt økologisk kjøtt for 12 mill. kroner i dagligvarehandelen. Dette er en nedgang på 500 000 kroner, tilsvarende nesten 4 prosent, fra samme periode i 2011. Storfe- og fjørfekjøtt er de to største varegruppene innenfor økologisk kjøtt, og utgjorde i 1. halvår 2012 over 60 prosent av omsetningsverdien innen produktkategorien. Omsetningen i disse varegruppene økte prosentmessig relativt mye fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012. Kjøttdeiger og farser samt spekemat var også varegrupper med økt omsetning i denne perioden.

– Veksten i økologisk mat er bra for miljøet, helsa, dyrevelferden og ikke minst for økomatprodusentene, men det er enda langt igjen til Regjeringens mål om at 15 prosent av matproduksjon og matforbruk skal være økologisk innen 2020, avslutter Andestad.

Her viser tallene en marginal vekst i økologisk areal fra 4,7 til 5 prosent, men samtidig går arealet under romlegging ned. Tar en med økologisk godkjent areal og areal under omlegging utgjør dette nå 5,6 % av norsk landbruksareal.

Les hele rapporten Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, 1. halvår 2012.

Annonsører

Samarbeidspartnere