Økologisk overproduksjon

30.03.2010
Tine og Nortura har til sammen tapt 30 mill kroner på sin økologiske produksjon siste året, skriver Nationen 30.mars. – For et par år siden var det for lav økologisk produksjon i Norge, det er riktig at det nå produseres mer melk og kjøtt enn det som omsettes som økologisk, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Den gledelige veksten i antall økologiske produsenter de siste par årene har gitt en volumøkning på kjøtt og melk som markedet foreløpig ikke har tatt unna. Både Nortura og Tine har iverksatt tiltak for å redusere mottatt mengde. Oikos hadde møte med Tine sist uke og drøftet tiltak.
- Oikos ber om økt markedsføring av de økologiske produktene og har kritisert Tine for taushet på dette området. Vi etterlyser også på nye volumprodukter som økologisk Biola, fløte og brunost. -Vi er optimistiske med tanke på at økologisk handel vil ta seg opp i løpet av året, sier Reidar Andestad.

 

Økovekst på noen områder, volum tilbakegang på andre.

 

Sist år har gitt en stor vekst i omsetningen av økologisk vin, tekstiler og kosmetikk.  Når det gjelder mat er det økning i verdi i omsetning på 9,6 %, men fall i omsetningsvolum på 5% i følge Statens Landbruksforvaltning.  Samtidig var fallet mindre ved slutten av året.   Butikkene er fulle av varer som markedsføres som de skulle være økologiske, begrepene er naturlig, uten konserveringsmiddel, varer som innehilder mye antioksidanter og vitaminer. Mange forbrukere søker disse varegruppene.  De vil nok snart trekke opp volumet av økologisk omsetning. 

 

Behov for økologisk mat

Dessverre brukes det mye sprøytemiddel og det brukes mye kunstgjødsel i norsk matproduksjon.  EUs store matundersøkelse, QLIF,  viser at økologisk mat scorer bedre enn konvensjonell mat når det gjelder vitaminer, antioksidanter, fravær av restsprøytemiddel og fravær av farlige tilsettingsstoffer. Når forbrukerne får mer kjennsksap til dette tror vi handelen vil ta seg opp, sier Reidar Andestad.

 

Les NRK Møre og Romsdal sitt intervju med Reidar Andestad her.

 

Les saken i Nationen og bloggdebatten her

Annonsører

Samarbeidspartnere