Økologisk på Hagemessa 2015

15.04.2015
Lyst til å lære om økologisk hagebruk og lurer på hva du skal gjøre i helga?

Vi stiller med økologisk demonstrasjonshage og flere foredrag om økologisk hagebruk på Hagemessa på Lillestrøm i helga.

Kom og lær om kompostering, hils på høner og meitemark og lær om deres funksjon i kjøkkenhagen, med mer!

Oikos vil denne helgen, sammen med flere andre organisasjoner, demonstrere økologisk hagebruk i praksis under årets hagemesse på Lillestrøm. Det blir også foredrag om jordforbedring/kompostering, bruk av permakultur-prinsipper i design av kjøkkenhagen, urban dyrking og treets rettsvern i Norge.

Økologisk kjøkkenhage – fordi det er bærekraftig

- Vi ønsker at folk kommer til hagemessen for å oppleve at man kan dyrke hagen økologisk og dermed ta vare på det biologisk mangfoldet og jordressursene våre, sier Johanne Hannay, som er ansvarlig for standen på vegne av Oikos. - Vi bruker ikke sprøytemidler og bruker den jorda vi har og forbedrer den. Vi mener det er bærekraftig, legger hun til.

Standen innredes som en økologisk kjøkkenhage. – Felles for alle aktørene på standen er at vi alle jobber med økologiske kretsløp på ulike vis, enten det handler om jord, bier, ettårige planter, stauder, bærbusker eller trær, sier Nina Bentzen fra Norsk Permakulturforening, en av samarbeidspartnerne på standen. – På standen ønsker vi å bidra med kunnskap om disse kretsløpene og å inspirere folk til å ta denne kunnskapen videre i sin egen hage og lære mer, for eksempel ved å ta et kurs.

Lær hvordan du får sunn matjord i kjøkkenhagen

I anledning det internasjonale jordåret vil det bli lagt ekstra fokus på viktigheten av en sunn jord. Publikum vil bli presentert for ulike komposteringsteknikker og hva som skal til for å tilrettelegge for det mangfoldige livet i jorda, som igjen bidrar med næring til plantevekst. Nina Berge fra Oikos lokallag i Oslo, Oslo & Omegn Økologiske Hagebrukslag, vil bidra med foredrag om kompostering.

På standen finner du den siste utgaven av vårt magasin Ren Mat om jord og kan melde deg inn i Oikos som for tiden gir kampanjepris på medlemskap til alle matprodusenter - både små og store.


Standen finner du i Kunnskapsgaten der ulike lag og foreninger stiller ut.

Samarbeidspartnere er:

 • Oslo & omegn økologiske hagebrukslag
 • Norsk Permakulturforening
 • Treets Venner
 • Norges Skolehagelag
 • Geitmyra skolehage
 • Geitmyra birøkterlag
 • Geitmyra Hønselag
 • Geitmyra Parsellhagelag
 • Brobekk urtegruppe
 • MAJOBO
 • Omstilling Sagene
 • Gruten
 • Solhatt økologiske frø
 • Meitemarksirkus

Norsk institutt for skog og landskap, Bioforsk Økologisk og Levende Landskap Arkitekter bidrar med faglig bistand.

Annonsører

Samarbeidspartnere