Økologisk på stedet hvil i statens tilbud

06.05.2015
Bevilgningene til økologisk landbruk står på stedet hvil i statens tilbud i jordbruksforhandlingene, og innretningen er den samme som i fjor. – I lys av de reduserte budsjettrammene, er dette likevel et positivt signal, selv om det på langt nær er nok, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen. Hun er også bekymret for utfallet for distriktslandbruket og små- og mellomstore gårdsbruk.Statens tilbud i landbruksoppgjøret ble lagt fram i går formiddag. Tilbudet innebærer et kutt på 110 millioner i budsjettmidlene.

Bevilgningen til økologisk opprettholdes

Budsjettmidler til økologisk landbruk er i all hovedsak videreført omtrent på dagens nivå, slik at samlet støtte til økologisk produksjon og forbruk er tilnærmet uforandret, både i beløp og innretning.

– Sett i lys av statens samlede tilbud, er dette et positivt signal, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen. – Imidlertid er det langt fra tilstrekkelig for å oppfylle Stortingets mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020, sier hun. - De økologiske referansebrukene kommer altfor dårlig ut, på grunn av høye driftskostnader.

Trenger rekruttering

Andersen er fornøyd med at staten ser behovet for rekruttering av nye økobønder i Norge, som er ett av forslagene Oikos har spilt inn.

– Likevel er det langt mer som skal til for å få stoppet reduksjonen i økologisk produksjon i Norge, framholder Andersen. Faglagene har foreslått en vesentlig økning i arealstøtten til grovfôr, frukt, grønt og bær. Også en økning i utviklingsmidlene for økologisk produksjon ble foreslått.

– Forslagene fra faglagene representerer viktige og overmodne grep for å stoppe frafallet fra økologisk produksjon, sier Andersen. – De bør derfor realitetsdrøftes i jordbruksforhandlingene. Det er på høy tid å oppnå resultater her, framholder hun.

Må øke norsk økoproduksjon

I 2014 økte det økologiske forbruket i Norge med 30 prosent. Stadig mer av dette dekkes med import.

– Jordbruksoppgjøret har nøkkelen til snu-operasjonen som er nødvendig for å endre denne utviklingen, sier Regine Andersen. - Økologisk forbruk må i størst mulig grad dekkes inn med produksjon basert på norske ressurser, sier hun

JBO 2015 foto Leonid Rødsten


Bekymret for de store linjene

– Det er viktig for oss å understreke at rekrutteringsbasen for nye økologiske produsenter er gårdsbruk som i dag driver konvensjonelt, eller gårdsbruk som tar opp igjen landbruksproduksjon, påpeker Andersen.

– Oikos - Økologisk Norge er derfor i likhet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sterkt kritiske til fordelingsprofilen i tilbudet. Vi frykter at denne politikken vil bety en ytterligere svekking både av distriktslandbruket og av små- og mellomstore bruk, slår Andersen fast.

Fra gårsdagens pressekonferanse. Foto: Leonid Rødsten, NBS

Økt kraftfôravhengighet

– Det er også bekymringsfullt at tilbudet ser ut til å stimulere til økt avhengighet av importert kraftfôr på bekostning av norske beite- og grovfôrressurser. En slik stimulering er kortsiktig politikk og vil ikke bidra til det vi virkelig trenger; et mer robust og bærekraftig norsk landbruk basert på lokale ressurser, mener Andersen.


Ønsker bedre profil

Oikos har i likhet med faglagene i jordbruket vært opptatt av en reell økning i støtten til økologisk landbruk og økt bruk av lokale ressurser. – Vi støtter derfor faglagenes krav om en bedre profil, sier Andersen.

– Staten viser til en viss grad vilje til å prioritere økologisk landbruk. Vi satser derfor på at faglagene kan få gjennomslag for et sluttresultat som både vil gi reell inntektsøkning for økobønder, og samtidig får en bedre fordelingsprofil for landbruket generelt enn det statens tilbud legger opp til, avslutter hun.


Oikos - Økologisk Norge sitt innspill til faglagene finner du HER

Les om landbrukets krav HER

Statens tilbud kan du laste ned som pdf HER

Faglagenes reaksjoner på statens tilbud kan du lese her:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bondelag

Annonsører

Samarbeidspartnere