Økologisk på Universitetet i Oslo?

09.10.2009
Universitetet i Oslo arbeider for tiden med en sunnere og grønnere profil i kantinene. Studentene har vært med på prosessen, og det er studentene selv som har kommet med forslag om å få en annen mat enn det som så langt har blitt servert på UiO.

Samfunnsvitenskapelig fakultets nye kantine er åpnet med vekt på sunn mat, men foreløpig er det ikke mye økologisk i mattilbudet i den nye SV-kantina. "Men nå kan jeg spise halamat på universitetet", sier Anina Hirsi (25), som studerer statsvitenskap.
Stor Salatbar i SV-kantina på UiO.  Begge bilder Francesco Saggio.

 

Dette sier de selv om menyen

 
"Varmrettene er i hovedsak basert på rene råvarer, spesielt de som ligger inn under "Optima" menyen. I tillegg serveres det også halalmat. Kantinen, som gir mye mer følelsen av å være en delikat kafé, og som er åpen for alle, selger også et utvalg av økologiske produkter som kan følge med maten." Med dette mener man nok økologisk drikke og økologisk snacks, da ikke noe av maten som blir servert er økologisk.


Til gjengjeld har man på UiO startet en kiosk; Beatween, som har mye økologisk snacks. Dette var tidligere en kiosk med tobakk og andre typiske kioskvarer, men nå har studentene bestemt seg for at de heller vil bruke penger på økologiske snacks. "Før utgjorde tobakk 95 % av omsetningen i denne kiosken", sier Alain Clerambault, administrerende direktør i Studentkafeene.


Kantinen på SV-fakultetet på Universitetet i Oslo er drevet av Studentkafeene. Studentkafeene har 40 serveringssteder ved Universitetet i Oslo, Norges Idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges veterinærhøgskole og Det teologiske menighetsfakultet.


Hvilket Universitet eller høyskole har det beste økomat-tilbudet? 

Send oss din vurdering av økologiske mat eller mangel på det ved ditt universitet eller høyskole.  Sendes til info@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere