Økologisk samarbeid på Vestlandet

26.10.2007
Alle som arbeider for økologisk landbruk eller forbruk på Vestlandet, er invitert til å delta i et nystartet nettverk og samarbeidsforum. Det er Økoringen vest og Oikos Vest som har hatt initiativet til samarbeidet. Samarbeidet er tredelt: Et nettverk, et samarbeidsforum og Økoting Vestlandet.


Les mer på www.oikos.no/vest, under ”Økosamarbeid”.Samarbeidet ble etablert på Sogn Jord- og hagebruksskule.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere