Økologisk skattekiste fra jord til bord

02.03.2017
Cultura bank og deres blad Pengevirke er helt sikkert velkjent for mange som er opptatt av økologi. Pengevirke nr. 3 i 2016 var i sin helhet viet økologisk mat. Trenger du penger til et økologisk prosjekt, kan kanskje Cultura hjelpe deg. Trenger du påfyll og inspirasjon er Pengevirke lett å anbefale.

I 2016 ble Cultura Bank kåret til Norges mest etiske bank i Etisk bankguide, en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender. Gledelig og ikke minst velfortjent.
Banken er den eneste i Norge som forteller deg hva pengene dine lånes ut til. Som kunde i Cultura Bank kan pengene dine være med på å skape ren luft, rent vann, mer rettferdighet og større fellesskap. Pengevirke får du med på kjøpet, og nr. 3 i 2016 fortjener å bli lest fra perm til perm. Vi gjengir under noe av innholdet fra deres hjemmeside.

Sansegården
Her på Sansegården lever vi, en liten gjeng av firbeinte og tobeinte. Slik begynner introduksjonen på Oslo kooperativs side om Sansegården, en liten økologisk gård beliggende ved Krøderen. Utenom gårdseierne består gjengen av 11 melkekyr, 80 geitekillinger, 3 griser, noen høner og én hest, som boltrer seg på ca. 30 mål innmarksbeite før de slippes til seters på Norefjell om sommeren.

Økologisk, hva betyr det egentlig?
– om arbeid i spenningsfeltet mellom erfaring og naturvitenskap. Økologi betyr læren om samspillet i naturen. Så langt er alle enige, utfordringene oppstår når økologi forbindes med ord som landbruk, havbruk, økonomi eller landsbyer. Intensjonen bak slike sammenstillinger er ønsket om en praksis som harmonerer med samspillet i naturen. Men det finnes ulike syn på hvordan dette best kan gjøres.

Holli mølle
Etterspørselen etter økologiske kornprodukter er sterkt økende. Mange vil også dyrke økologisk korn, og for at forbrukere skal få sine varer, kan vi glede oss over at flere møller er sertifisert til å bearbeide produktene. En av dem er Holli mølle ved Spydeberg i Østfold.

Økologisk mangfold fra bonde til marked
Det er ikke nok at småbøndene produserer økologiske råvarer av høy kvalitet – varene må også nå frem til forbrukerne, og forbrukerne må få lyst til å kjøpe dem. Dette vil Johan Kridih hjelpe til med, gjennom sitt firma Agrossist AS.

Fruktskog
Fruktskogen er en menneskeskapt nytteskog med spiselige vekster i alle lag. Ved å lære av naturen og bruke permakulturens prinsipper kan vi skape en matskog som i stor grad klarer seg selv og gir oss frukt, nøtter, bær, grønn­saker og urter mange måneder i året, samtidig som den har gunstig effekt på klimaet.

Innsamling til skolemat i Tanzania
Årets innsamlingsaksjon i Cultura Gavefond går til Mgetas venner, som driver prosjekter i Tanzania. Mgetas Venner har satt i gang dyrknings- og skolematprosjekter på barneskoler med til sammen ca. 1000 elever. Elevene får nå lunsj 2–3 ganger i uka. Uten mat i magen er det umulig å lære.

Norge er 4,5 % økologisk
Av alt jordbruksareal i Norge i dag er 4,5 % økologisk drevet. Det er mindre enn det var for 3 år siden, men det jobbes aktivt i landbruket for å få opp tallet. Norsk landbruk risikerer ellers at økologimarkedet dekkes av import.

Økobonde Tor Jacob Solberg
Da Tor Jacob Solberg var 21 kjøpte han en sliten gård i Skiptvet i Østfold. Ti år senere ble han kåret til årets unge bonde, og i dag i en alder av 34 har han stor suksess med økologisk melkedrift. Her deler han sine tanker om hvordan han opplever å være økobonde i en moderne hverdag, hvordan økobønder kan ruste seg for fremtidens klimaendringer og viktigheten ved økovarer produsert i Norge.

Penger er som gjødsel
Cultura Bank er opprettet for at de pengene vi ikke selv bruker i kortere eller lengere tidsrom skal strømme til mennesker med gode initiativ. Det kan være bønder som vil dyrke økologisk, møllere og andre som vil foredle økologiske varer og virksomheter som vil omsette økologiske produkter.

BINGN
Biodynamisk Initiativ for den Nye Generasjon Norden, heretter BINGN, er et privat initiativ, skapt av behovet for rekruttering av biodynamiske bønder og inspirert av det Nord-Amerikanske initiativet BING, Biodynamic Initiative for the New Generation.

Arne Næss
Arne Næss hevdet at menneskene er de første vesener på jorden som er intellektuelt rustet til å velge å leve i likevekt med naturen og til å vise omsorg for naturens mangfold. Den alvorlige situasjonen samfunnet står overfor skyldes; «En dyp forankret materiell produksjons- og forbruks-ideologi og praksis».

Pluss litt til.


Lenke til saken på Culturas hjemmeside her

Pengevirke nr. 3/2016 som pdf her


Tekst: Jens Petter Homleid/Pengevirke
Foto: Pengevirke

Annonsører

Samarbeidspartnere