Økologisk speed-dating

08.07.2010
Til høsten blir det økologisk speed-dating, forteller Jarle Torgersen i KSL Matmerk. KSL Matmerk skal gjennomføre en rekke aktiviteter for både produsenter og forbrukere.

-Det er viktig å kreativt bruke midlene som KSL Matmerk disponerer til økologisk informasjonsarbeid, for å kunne vekke økt interesse for økologisk mat, sier markedssjef Kristina Alnes i Oikos – Økologisk Norge. Hun er positiv til opplegget med økologisk speed-dating, da hun tror det er viktig å knytte bedre forbindelser mellom produsenter og aktuelle salgskanaler.

Jarle Torgersen koordinerer det økologiske generiske informasjonsarbeidet i Norge som er lagt til KSL Matmerk. Foto: KSL Matmerk

 

Økologisk begeistringskonferanse

I begynnelsen av september skal Landbruks- og matdepartementet ha en såkalt begeistringskonferanse på Bygdøy om økologisk mat, forteller Jarle Torgersen til KSL Matmerks hjemmeside. KSL Matmerk vil dagen før konferansen lansere et nytt økologibilag om begeistring, bygd over samme lest som tidligere annonseinnstikk i Dagbladet Magasinet. Parallelt skal en forbrukerkampanje gjennomføres i en av de større kjedebutikkene. På Bygdøy skal KSL Matmerk samarbeide med ulike aktører for å kommunisere med henholdsvis forbrukere og produsenter.

 

Ikke rom for massekommunikasjon

- At vi setter inn støtet på blant annet slike konferanser, er en konsekvens av at vi er en liten organisasjon med et begrenset budsjett for profilering av økologisk mat. Forbrukerne drukner allerede i annonser. For ikke å bli borte i mengden, må du bruke veldig mye penger over lang tid. Våre budsjetter tillatter ikke slik massekommunikasjon. Vi må gjøre dette på en annen måte, sier Torgersen.

 

"Markedsløftet"

En av de andre måtene er å gjennomføre det såkalte Markedsløftet. Det skal bidra til engasjement hos markedsaktørene for å øke omsetningen av økologisk mat. Som en del av synliggjøringen i september skal det arrangeres et treff for matprodusentene hvor "speed-dating" blir en av aktiviteten., sier Jarle Torgersen uten å utdype dette noe mer denne gangen.

 

Her kan du lese hele intervjuet med Jarle Torgersen hos KSL Matmerk

Annonsører

Samarbeidspartnere