Økologisk sumarsamling i Aurland

16.06.2012
Den 6.-8. juli blir det økologisk sumarsamling ved Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. Samlinga vert arrangert av Oikos Vest, SJH og Økoringen Vest.

 

 

 

 

 

Fredag 6. juli

16.00 og 17.30 Omvisning på SJH

18.00 Samling, informasjon om helga, enkel mat

21.00 Konsert med Staut

(eige program, billettar 300,- påmelding: billett@nynorskelitteraturdagar.no)

 

Laurdag 7. juli

08.30 - 10.00 Økofrukost

10.00 Anne-Kristin Løes frå Bioforsk fortel om:

Planteernæring og jordas fruktbarheit

Næringstilførsle til husdyrlaus økologisk produksjon

Økologisk mat i offentleg sektor

 

Det vil bli lunsj, pause og markvandring inkludert i arrangementet.

18.00 Grilling og sosialisering

 

Søndag 8.juli

09.00 Økofrukost og heimreise

(eventuelt moglegheit for tur i Aurland)

Det vert:

open gardsbutikk (fredag-laurdag)

mogleg å få kjøpt hageutstyr, høymolestikke, kompostduk (per meter), m.m.

På laurdagen er det óg Aurlandsmarknaden (10.00-03.00)

 

Kostnadar:

Deltakaravgift: 250,- per vaksen for fagdagen (laurdag), inkluderer lunsj.

Overnatting SJH: 300,- pr. rom for 1. natt, +100,- for neste natt. Ta med sen¬getøy + ev. ekstra madrass for barna

Frukost: 75,-/person, 50,-/barn 5-12 år

Meir info: Tor-Evert Johansen 922 81 450 eller Økoringen Vest 975 21 402

Påmelding til: paamelding.sjh@sfj.no /

tlf. 57 63 26 50

 

Hjå SJH kan du laste ned pdf av programmet

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere