Økologisk svinekjøtt er en suksess i Danmark

12.11.2009
I en pressemelding 10. nov, forteller varesjef i Irma, Karsten Borrisholt, at de danske forbrukernes interesse for dyrevelferd er langt større enn de fleste hittil har trodd. Dette har i de senere år resultert i en eksplosiv stigning i salget av økologisk svinekjøtt i Irma.

Foto: Oikos

 

Det økologiske svinekjøttet utgjør nå 23,3 % av det samlede salget av svinekjøtt i Irma, målt i mengde. I tillegg kommer svinekjøtt fra Frilandsgris, hvor man også har strengere krav til dyrevelferden. Dette salget utgjør 56,4 %. Dermed er 80 % av det svinekjøttet som kundene kjøper i Irma, målt i mengde, kjøtt hvor det er tatt særlige hensyn til dyrenes velferd. Målt i kroner er andelen enda høyere.

 

En undersøkelse, Irma Index, viser at 64 % av alle forbrukere prioriterer dyrenes velferd og trivsel. For kundene henger også kvalitet og dyrevelferd sammen. Henholdsvis 66 og 71 % av de danske forbrukerne forbinder kvalitet med dyrevelferd og respekt for råvarer.

 

- Nest etter spisekvalitet, er det dyrevelferd som veier tyngst når vi prioriterer økologisk kjøtt fra friland, og det er også forklaringen på at vi har så stor suksess med det økologiske svinekjøttet, sier varesjef Karsten Borrisholt, i Irma.

 

Det finnes omkring 150 økologiske svinebesetninger i Danmark og i 2008 ble det slaktet over 90 000 økologiske svin, mens det totalt ble det slaktet 21,1 millioner svin i Danmark. Størstedelen av den konvensjonelle produksjonen går til eksport.

 

Kilde: Irma

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere