Økologisk verdenskongress åpnet

13.10.2014
- Det er agroøkologiske metoder som vil trygge framtidig matsikkerhet og ernæring, sa Nadia El-Hage Scialabba på vegne av generaldirektøren for FNs organisasjon for mat og landbruk på den økologiske verdenskongressen som åpnet i Istanbul. 2.500 delegater fra hele verden er samlet på tidenes største internasjonale arrangementet for økologisk mat og landbruk.


Mandag 13. oktober startet den 18. økologiske verdenskongressen i Istanbul, Tyrkia. 2500 delegater fra økologiske organisasjoner og bedrifter samt representanter for myndigheter og internasjonale organisasjoner er samlet i tre dager for å oppdatere seg på forskning og utvikling, utveksle erfaringer og inspirere hverandre.


Norge må lære
- Dette er en enestående anledning til å bli kjent med utviklingen innen den økologiske sektoren og bevegelsen verden over, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. Hun er på plass i Istanbul sammen med seniorrådgiver Maiken Pollestad Sele. - Interessen for økologisk produksjon og etterspørselen etter økologisk mat er i rask vekst over store deler av verden, sier Andersen. - Det er gode grunner for dette, og vi i Norge har mye å lære av utviklingen i andre land.


En verdenskongress for brobygging
Kongressen arrangeres av IFOAM (The International Organization for Organic Agriculture Movements) i samarbeid med Budgay, søsterorganisasjonen til Oikos i Tyrkia. Den økologiske verdenskongressen arrangeres hvert tredje år. Mottoet for årets kongress er ‘Building Organic Bridges’.  Målet er å bygge broer mellom ideer, kunnskap, organisasjoner, mennesker, land og regioner.


Agro-økologiske metoder for framtiden
På vegne av José Graziano da Silva, generaldirektøren for FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO), hilste Nadia El-Hage Scialabba kongressen. - Matsikkerhet er et komplekst tema, sa hun, - det handler ikke bare om produktivitet, men også om helse og miljø. FAO har nå tatt initiativ til en global allianse for agroøkologi, meddelte hun forsamlingen. - Målet er å styrke det internasjonale samarbeidet for framtidig matsikkerhet gjennom utviklingen av agroøkologiske metoder for matproduksjon, sa hun. Nylig arrangerte FAO et internasjonal symposium om agroøkologi for matsikkerhet og ernæring.


Vår evne til å produsere mat er like viktig som produktiviteten
Direktøren for Forum of Agriculture Research in Africa (FARA), Yemi Akinbarnijo, understreket dette. - Det går ikke an å tenke matsikkerhet i dag uten å sikre landbrukets kapasitet til produsere i framtiden, sa han. - Dette hensynet må balanseres med arbeidet med å øke produktiviteten i dag, sa han. - Økologiske metoder er avgjørende i denne sammenhengen.


Urimelig at det er mer lønnsomt å tære på naturgrunnlaget
Christian Felber fra Unversitetet for Økonomi i Wien løftet fram urimeligheten ved at det skal være mer lønnsomt å drive et landbruk som tærer på natur og miljø enn å produsere økologisk. - Vi trenger å utvikle systemer som premierer etisk og miljøvennlig produksjon, sa han.


Anerkjennelse for bidrag til en bærekraftig framtid
Urs Niggli, direktøren for et av verdens største forskningsinstitutter for økologisk landbruk, FIBL i Sveits var opptatt av at økologisk landbruk fortsatt ikke har fått tilstrekkelig anerkjennelse for å vise vei mot et miljømessig bærekraftig landbruk. - Dette er det viktigste bidraget fra økologisk landbruk, framhevet han. -Likevel må vi jobbe videre for å sikre dette bidraget, nå som de økonomiske interessene i økologisk produksjon tar av, så han. Han slo et slag for å bygge broer til andre initiativer for et miljømessig bærekraftig landbruk. - Slike allianser er nødvendig for å snu dagens utvikling, slik at verden kan være i stand til å produsere mat også i framtiden, sa han.


Viktigs spørsmål
Framtidens matsikkerhet står på dagsorden når de 2500 deltakerne møtes i Istanbul på verdenskonferansen. Temaet løftes i mange sammenhenger i løpet av de tre dagene konferansen varer. Konferansen gir både forskere, organisasjonsfolk og produsenter anledning til å utveksle kunnskap og erfaringer om dette og andre sentrale temaer for økologisk mat og landbruk.


Her kan du lese mer om konferansen.

Foto viser Andre Leu, president i IFOAM som åpner konferansen.

Annonsører

Samarbeidspartnere