”Økologiske” epler med sprøytemiddel funnet i salg i Norge

15.09.2006
Oikos ser det som svært beklagelig at det er funnet økologiske produkter med rester av sprøytemidler i. Økologisk produksjon krever at maten skal være produsert uten bruk av sprøytemidler. Saken illustrerer hvor viktig det er at slike funn blir avdekket, for å rette fokus på problemstillingen knyttet til bruken av plantevernmidler, sier Per Christian Rålm, daglig leder i Oikos.


Miljøjournalen kan i siste nummer berette om at 2 tonn økologiske epler fra en argentinsk produsent, og solgt gjennom Helios i Norge, har vist seg å inneholde store og giftige mengder av sprøytemiddel.

Oikos ser det som svært beklagelig at det er funnet økologiske produkter med rester av sprøytemidler i. Økologisk produksjon krever at maten skal være produsert uten bruk av sprøytemidler. Saken illustrerer hvor viktig det er at slike funn blir avdekket, for å rette fokus på problemstillingen knyttet til bruken av plantevernmidler, sier Per Christian Rålm, daglig leder i Oikos. -Med et økologisk landbruk i hele verden, hadde vi sluppet tilstedeværelsen av slike giftige stoffer i maten. Fremveksten av økologisk landbruk bidrar derfor til å minimere faren for giftige funn av sprøytemidler i maten.

Sertifisering er bygd på tillitt og stikkontroller
Feil og juks er umulig å gardere seg hundre prosent i mot, både i vanlig og i økologisk matproduksjon. Sertifiseringsordningen for økologisk produksjon bygger på stikkprøver og årlige kontroller. Gjennom det økologiske regelverket stanses handel med produsenter og grossister som ikke tilbyr varer i tråd med retningslinjene. På den måten fungerer merkeordningen godt.

Brutt samarbeidet med produsenten
Da Mattilsynet ved hjelp av stikkprøver fant restene av sprøytemiddelet dimentoat i slutten av juli, gav Helios umiddelbart tilbaketrekkelsesordre av partiet av epler til norske butikker. Dessverre var hele partiet allerede solgt ut og havnet hos forbrukere. Helios har brutt samarbeidet med den argentinske produsenten. Årsak til feilen ligger enten hos produsenten i Argentina, eller hos den tyske grossisten. Både Helios, og Debio som sertifiserer og godkjenner produkter som økologiske i Norge, har fulgt sine rutiner og retningslinjer i forhold til sjekking av merkegodkjenning av produktet.

Økologisk mat tryggest
Ved å velge økologisk mat, velger man et landbruk der du unngår å få disse stoffene i deg. Giftige sprøytemidler brukes i vanlig matproduksjon over hele verden. Faren for å finne giftrester er derfor betydelig større i vanlig mat.


Se også mer informasjon hos www.debio.no.

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere