Økologiske forbrukere har sunnere livsstil

15.01.2011
En omfattende tysk kost- og livsstilsundersøkelse viser at forbrukere som vanligvis spiser økologisk mat også har sunnere matvaner enn de som spiser lite økologisk. Sammenliknet med de forbrukerne som ikke kjøper økologisk mat, er økologisk bevisste forbrukere ofte ikke røykere og fysisk aktive personer med god kunnskap om ernæring. –Dette er neppe overraskende, men det er verdifullt at det kommer undersøkelser som klart bekrefter inntrykket vi har fra flere sammenhenger, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.

Du finner vesentlig mer frukt og grønt i kjøleskapet til økologiske bevisste forbrukere enn hos dem som kjøper lite økologisk mat viser en stor tysk undersøkelse.  Foto: Økologisk Landsforening.

13 000 deltakere er analysert

Data fra den tyske nasjonale kostundersøkelsen, Nationalen Verzehrsstudie II, er analysert avhengig av økologisk eller ikke-økologisk innkjøpsadferd (matvareinnkjøp).  Data på mer enn 13.000 deltakere i alderen mellom 18 og 80 år er vurdert ut fra sosiodemografiske parametre, sunnhets- og ernæringsadferd samt matvareinntak.

- Undersøkelsen viser at de økologiske forbrukerne spiser en sunnere kost enn ikke-økologiske forbrukere, og at det er positiv sammenheng mellom hyppige innkjøp av økologiske matvarer, en sunn kostsammensetning og sunnhetsbevisst adferd. Se undersøkelsens rapport.

Mer frukt og mindre kjøtt

Forskjellen i de to forbrukergruppenes kostvaner kommer særlig til uttrykk ved at de økologiske forbrukerne spiser mer frukt og grønt og mindre kjøtt. De samme erfaringene finner man hos danske kantiner og storkjøkkener, som har lagt om til økologi, skriver Økologisk Landsforening.- Erfaringer viser, at kantiner som legger vekt på å bruke økologiske matvarer, også legger vekt på å ha sunn mat. Derfor kan omlegging til økologi brukes som en løftestang for å forbedre matens ernæringsmessige kvalitet. Et økologisk kjøkken vil ofte ha et økt forbruk av frukt og grønt tilpasset årstidene. De bruker flere grønnsaker og sparer på kjøttet, skriver danske Fødevarestyrelsen i "Målsætninger for sund kantinedrift".

 

Fordeler med økologisk mat 

Ved å velge økologisk unngår man samtidig rester av sprøytegifter og unødige, kjemiske tilsettings- og aromastoffer i maten.

 

Denne saken er basert på oppslag hos Økologisk Landsforening

 

Resultatene fra den tyske kostundersøkelsen kan ses her

 

Link: http://www.okologi.dk/baeredygtigt-forbrug/aktuelt-om-oekologi/oeko-nyheder/2011/jan/oekologiske-forbrugere-har-sunde-vaner.aspx

Annonsører

Samarbeidspartnere