Økologiske forbrukere spiser sunnere og mer klimavennlig

05.02.2010
En ny undersøkelse fra FDB Analyse i Danmark, viser at de forbrukerne som ikke kjøper økologisk mat, spiser dobbelt så mye kjøtt som den fjerdedelen av forbrukerne som spiser mest økologisk mat. Dermed belaster de økologiske forbrukerne klimaet langt mindre, da det antas at 20 % av de globale CO2-utslippene stammer fra kjøttproduksjonen.

- Dette kommer i tillegg til andre gunstige sider ved å velge et kosthold basert på økologiske råvarer, slik som mindre forurensning av miljøet, færre tilsetningsstoffer og rester av sprøytemidler i maten, samt bedre trivsel for dyrene, sier Kersti Mathiassen i Oikos.

Økologiske forbrukere spiser sunt - og godt! Her er en lunsjtallerken fra den heløkologiske restauranten BioM i København. Foto: Oikos

 

 

- Alle forbrukere som ønsker å spise mer klimavennlig, kan fint lære av de økologiske forbrukerne, for kjøtt utgjør hoveddelen av vårt kostholds klimabelastning, forteller Thomas Roland, avdelingssjef i FDB.

 

Sunnere på mange måter

Det har også vist seg at familiers omlegging til økologisk mat er en effektiv vei til sunnere måltider fordi måltidene gjerne blir sammensatt på en annen måte med mindre kjøtt og mer frukt, grønt og fiberholdig mat.

 

De samme erfaringer har man gjort i kantiner og storkjøkkener i Danmark, som har lagt om til å bruke økologiske råvarer.

 

Erfaringene fra Danmark viser at kantiner som legger vekt på å bruke økologiske matvarer også legger vekt på å lage sunn mat. Derfor kan omleggingen til økologisk mat brukes for å forbedre matens ernæringsmessige kvalitet. Et økologisk kjøkken vil ofte ha et økt forbruk av sesongens frukt og grønt. Man bruker flere grønnsaker og man sparer på kjøttet, skriver Mattilsynet i Danmark, i sitt skriv "Målsætninger for sund kantinedrift".

 

Ved å velge økologiske matvarer unngår man samtidig rester av sprøytemidler og unødvendige kjemiske tilsetnings- og aromastoffer i maten.  Det danske Mattilsynets pesticidrapport viste at det i 2008 ble funnet sprøytemiddelrester (pesticider) i 56 % av prøvene tatt av ikke-økologisk danskprodusert frukt, 73 % i ikke-økologisk frukt produsert i andre EU-land og i over 80 % av prøvene tatt av ikke-økologisk frukt produsert utenfor EU.

 

Mye likt i Norge

 

- Tall fra Norge viser samme tendenser, forteller Kersti Mathiassen i Oikos. I de 1 121 prøvene Mattilsynet tok av frukt og grønnsaker i 2008, ble det funnet sprøytemiddelrester i 56,4 % av prøvene tatt av norskprodusert frukt og bær, og i 73,8 % av prøvene tatt av importert frukt og bær. For grønnsaker er statistikken litt lysere. Der ble det funnet sprøytemiddelrester i "bare" 16,7 % av de norskproduserte grønnsakene, mens 47,1 % av de testede importerte grønnsakene inneholdt sprøytemiddelrester.

 

I de norske produktene ble det påvist rester av 29 ulike stoffer, mens det i utenlandske varer ble påvist rester av 94 forskjellige sprøytemidler.  

 

I forhold til omsetning testet økologisk frukt og grønt over 10 ganger oftere enn ikke-økologiske produkter. I 2008 ble det ikke funnet noen rester i norskproduserte økologiske grønnsaker og frukt. Alle importerte økologiske grønnsaker som ble testet var også helt rene. Derimot ble funnet rester etter ett stoff på et parti appelsiner fra Spania og et annet på et parti sitroner fra Italia. Begge prøvene var lang under grensenivå satt for konvensjonell mat, men dog et brudd på økologiforskriften og tiltak i forhold til dette ble iverksatt.

 

I ikke-økologisk mat er det tillatt med rundt 400 ulike tilsetningsstoffer.  90 % av disse er forbudt i økologisk mat, deriblant en rekke fargestoffer som engelske leger har dokumentert kan gi hyperaktive barn.

 

Mindre kjøtt - en av økologenes klimastrategier

I fjor høst lanserte Økologisk Landsforening i Danmark en klimastrategi for økologisk landbruk. Utover å sette mål for utfasing av bruk av fossil energi og en økt produksjon av fornybar, CO2-nøytral energi i økologisk landbruk, går en del av strategien også ut på å fremme et mindre kjøttholdig kosthold.

 

- Kjøtt er den mest belastende matvaren for klimaet, blant annet fordi dyrene slipper ut metan- og lystgass til atmosfæren. Dette er gasser som er mer skadelig for klimaet enn CO2. Et ledd i klimastrategien er å fremme et kosthold som består av mer grønt og mindre kjøtt, et kosthold som for øvrig også er sunnere, sier Evald Vestergaard, formann i Økologisk Landsforening i Danmark.

 

Han får full støtte i sitt syn fra søsterorganisasjonen Oikos i Norge. - Spis mindre kjøtt, men spis bedre kjøtt når du først skal spise kjøtt, fra dyr som har hatt det bra mens de levde, er oppfordringen fra Oikos. - Ved å velge økologiske matvarer sparer man både miljøet og seg selv for negative stoffer, samtidig som man støtter en matproduksjon som setter dyrevelferd høyt.

 

 

Denne artikkelen er i hovedsak oversatt fra Økologisk Landsforenings nettside.

Annonsører

Samarbeidspartnere