Økologiske jordbær er i handel

03.07.2009
Etter tips fra Grønn Hverdag stormet vi ut til Helsekostbutikken i Grensen i Oslo for å teste årets første økologiske jordbær som Øko-kompaniet AS nettopp hadde levert butikken. - Skal norske forbrukere plukke ut et produkt, som det er ekstra viktig å kjøpe økologisk for å unngå restsprøytemidler, så er det jordbær, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

 

T-skjorter Oikos 2009

Bildet:  Sikre spisere av økologisk jordbær på Oikos sitt kontor, fra venstre Yahel Blystad, Reidar Andestad, Idun Leinaas og Jon Magne Holten.

God tilgang på økologiske jordbær

Øko-kompaniet med base i Vestfold opplyser at de har god tilgang på økologiske jordbær i år, og at bærene distribueres ut i markedet nå og fremover. Bærene både ser fine ut og de smaker godt.  Den største produsenten har 15 mål jordbæråker, så nå er det opp til oss forbrukere å snuse oss frem til hvor de selges.  De skal distribuderes til en rekke steder i landet.

 

Konvensjonelle jordbær sprøytes i Norge en rekke ganger 

Normalt sprøytes en konvensjonell jordbæråker en rekke ganger, ofte 6-8 ganger.  Det er ikke lett å vaske av eller skrelle jordbær, så det er større fare for at restsprøytemidler blir med dette produktet enn flere andre.  Mattilsyndet rapport om restprøytemidler viser også dette. 

 

Giftrester i 83 % av norske jordbær!!

Mattilsynets rapport om rester av plantevernmidler i norske og importerte jordbær fra 1.1.08 til 31.05.09 viser følgende sjokkererende funn:

  • 83% av norske og 93% av utenlanske jordbær inneholder rester av spøytemiddel
  • I tillegg kommer at det i snitt er 3,0 giftfunn pr prøve på norske og 3,6 funn på utenlanske bær. 
  • Ved å spise norske jordbær får du dermed normalt i deg 3 typer forskjellige sprøytemiddelrester!

Landbruks- og Matdepartementet har derfor 3.juli gått ut med informasjon om at "Norske jordbær er rene", med bakgrunn i de funn og grenseverdier som i dag gjelder.  Vi gratulerer LMD med beroligende informasjon, som sikkert blir trykket i en rekke norske medier, men som ikke gjengir informasjonen i kulepunktene over.  Hvorfor - grenseverdiene som er satt er ikke overskridet utenom i noen få tilfelle, kan vi da være beroliget?  Men når norske barn spiser mange kilo jordbær gjennom en sesong, hvem kan da garantere at summen av disse reststsprøytestoffene ingen skade gjør?

 

Hvilke typer giftstoffer?

På jordbær brukes det mest soppmidler.  Det nye spøytemidlet boskalid - som ikke har fått noen norsk grenseverdivurdering - er hyppigst påvist i norske jordbær.-  Boskalid og soppmidlet fenheksamid er oftes funnet i importerte bær.

 

Svikt i fjor

I fjor hadde en norsk jordbærprodusent produsert økologiske jordbær på oppdrag fra Bama, men disse valgte dessverre Bama å sende ut på markedet som konvensjonelle.  I år kan det gå bedre.  Sjekk opp din butikk og be de bestille eksklusive økologiske jordbær med ren naturlig smak og uten restsprøytemidler og de vokser uten bruk av kunstgjødsel.

 

 

Disse bærene må vi selsvsagt være villig å betale mer for

-Dette er jordbær som vokser langsommere på grunn av at en ikke bruker kunsgjødsel, og som kan ha større svinn på grunn av en unngår spøytemidler.  Dermed får de ofte en bedre smak.  Men produksjonen blir dyrere og det må vi selvsagt være villig å betale for, sier Reidar Andestad, dalig leder i Oikos.  I Oslo på Yongstorget var det 3.juli konvensjonelle jordbær til 25 kroner korga og i Helsekostbutikken i Grensen kostet de økologiske 55 kroner. Den gode jordbærsmaken sitter i munnen 1 time etter testingen!

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad .  Respons sendes reidar@oikos.no

 

Under følger hvordan Mattilsynet presenterer saken på sin hjemmeside:

 

 

Mattilsynet: Sjelden overskridelser av plantevernmiddelrester i jordbær

Det ble påvist overskridelser av grenseverdi for plantevernmiddelrester i tre prøver av jordbær fra Belgia, men det var ingen helsefare forbundet med disse overskridelsene. Det ble ikke påvist noen overskridelser i norske jordbær. Dette viser Mattilsynets resultater av analyser for plantevernmiddelrester i importerte og norske jordbær.


Analysene er foretatt i perioden januar 2008 til og med mai 2009.

Overskridelsene i prøvene av jordbær fra Belgia var så nær grenseverdien at det ikke ble foretatt noen forvaltningsmessig oppfølging av hensyn til usikkerhet. En overskridelse av grenseverdi for rester av plantevernmidler behøver ikke å være helsemessig betenkelig fordi grenseverdien settes så lav som mulig i forhold til agronomisk behov.

 

Flere sprøytemidler i utlandet

Flere godkjente plantevernmidler i utlandetSelv om de aller fleste prøver av jordbær inneholder rester av plantevernmidler er mengdene som påvises oftest lave i forhold til grenseverdiene for stoffene. Det er påvist flere forskjellige typer plantevernmidler i importerte jordbær sammenliknet med norske jordbær. Dette kan forklares med at det finnes flere godkjente plantevernmidler i andre land.

 

Mattilsynets rapport om restsprøytemidler i jordbær finner du her

 

Annonsører

Samarbeidspartnere