Økologiske muligheter i nord

08.10.2013
Vil du vite mer om økologisk produksjon? Eller trenger du mer øko-kunnskap for å optimalisere drifta på gården din? Meld deg på Økokonferansen i Bodø, innen 1.november.

Markedet for økologiske produkter øker betydelig, derfor trengs flere økoprodusenter og flere veiledere med innsikt i økologiske metoder. Bønder, veiledere, kommuner og andre som ønsker mer kunnskap om muligheter ved økologisk drift inviteres nå til landbrukssamling i Bodø i november.

Hvorfor og hvordan

Konferansen skal være et samlingspunkt for å dele kunnskap og erfaring med økologisk matproduksjon i Nord-Norge, skriver Fylkesmannen i Nordland på sin hjemmeside, men det er også relevant for folk fra andre deler av landet.

På konferansens første dag settes søkelyset på begrunnelser for økologisk produksjon, levende matjord, hvordan lykkes med omsetning, samt politiske mål og strategier. Flere tungvektere fra det økologiske fagmiljøet står på programmet.

Praktikernes dag

Dag to settes melkeproduksjon i fokus, med fagkunnskap som er nødvendig for å kunne møte forbrukerne med økologiske produkter av god kvalitet. Behovet for økomelk i nord, praktiske erfaringer som andre produsenter har gjort seg, hvordan produsere godt proteinfôr og grovfôr, og ikke minst økonomien for produsenten, er områder som blir belyst.

Ny Økomatpris

Ved åpningen av konferansen vil fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg dele ut en helt ny pris, Nordnorsk Økomatprissom skal gi anerkjennelse til en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon eller forbruk av økologisk mat i/fra Nord-Norge.

Bredt samarbeid

Et bredt samarbeid av TINE Rådgiving, Fylkesmennene i Nordland og Troms, Oikos, Økoprof nord, Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving står bak konferansen, som altså finner sted på Universitetet i Nordland i Bodø, 20. - 21. november.

Frist for påmelding er 1.november. Påmeldingsskjema finner du HER

Fullstendig program og mer info finner du HER.

Prosjektleder for «Økt økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge» er:

Camilla Ek, tlf 99 52 38 66, e-post camilla.ek@tine.no

 
 

Annonsører

Samarbeidspartnere