Økologiske spanske agurker likevel ikke kilden for E.coli-smitte

31.05.2011
Tyskland må begynne på nytt for å finne E. coli-smittekilde, skriver Nationen. Laboratorietester viser nemlig at at spanske øko-agurkene likevel ikke har forårsaket E. coli-dødsfallene i Tyskland.
- Helt utrolig at denne informasjonen først kommer nå, sier Reidar Andestad daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.
- Denne saken har skapt et omdømmeproblem for økologisk grønnsaksproduksjon som vi gjerne skulle ha vært foruten, legger han til.


Dermed er årsaken til den farlige smitten fortsatt et mysterium. Også danske agurker er frikjent for smittemistanke.

Smitten ble i forrige uke sporet til spanske agurker, og nå har nesten alle europeiske land stanset import av frukt og grønt fra Spania.

Men de økologisk dyrkede agurkene fra Sør-Spania er nå testet av tyske eksperter. Undersøkelsene viser at de er fulle av E- coli-bakterier, men ikke den dødelige varianten som har forårsaket 15 dødsfall i Tyskland og ett i Sverige.

 

>> Les hele saken hos Nationen (31.05.2011)

>> Les saken i Aftenposten (31.05.2011)

>> Les saken i VG (01.06.2011)

 

Direktør Kristin Sørheim ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll gir utfyllende informasjonen under:

 

E. coli og økologisk produksjon

Ingen spesiell risiko med økologiske produkt

Det er gjort fleire studiar på bakteriologisk kvalitet på økologisk dyrka grønnsaker og risiko for funn av EHEC spesielt. Det ser ikkje ut til å vere verken større eller mindre risiko enn ved konvensjonell dyrking.

- Referanse bl.a. Veterinærinstituttet/NORSØK/Matforsk og PathOrganic under transnational Forschungszusammenar-operation in Europe, ERANet).


Litt om E.coli

E.coli er ein tarmbakterie som finst i menneske, pattedyr og fugl. Somme serovariantar kan vere toksinproduserande og gje alvorleg, somme tider dødeleg, sjukdom, sjølv i små mengder. Dyr kan vere friske smitteberarar. Bakterien er relativt overlevingsdyktig i miljøet utanfor dyret.

 

Risikofaktorar
Dei største risikofaktorane for forurensing av mat er vatning av åkervekster/drivhusvekster med forurensa vatn, forurensa produksjonvatn, forurensing med fekalier på anna vis i produksjon eller distribusjon.

Overgjødsling av grønnsaker i vekst med husdyrgjødsel kan teoretisk vere ei smittekjelde, men dette er absolutt ikkje ein vanleg måte å gjødsle på, verken i konvensjonell eller økologisk produksjon. Husdyrgjødsla skal moldast ned for å gje næring til plantene. Det er vanleg å vise stor varsemd for å unngå forurensing med husdyrgjødsel på planter som skal brukast til menneskeføde. Alternativt kan ein altså bruke kompost eller gjødsel som er behandla eller har hatt ei lagringstid som fjernar sjukdomsframkallande bakteriar.

 

>> Trygt å bruke husdyrgjødsel i økologisk grønnsaksdyrking - Agropub.no


Ved eit forsøk på Tingvoll gard 2001-2005 vart E. coli O 157:H57 påvist i gjødsel og i jord på forsøksfelta, men bakterien kunne ikkje sporast etter 4-5 veker, verken i dyr eller jord. Dette tyder på at bakterien ikkje har overlevd i konkurranse med jordbakteriar og i miljøet elles. Bakterien var heller ikkje toksinproduserande. I kompostert gjødsel, som er mest brukt i økologisk grønsakproduksjon, vart det ikkje funne E. coli.

 

Forholdsreglar

  • Viktige forholdsreglar for å unngå smitte er god hygiene i alle ledd i produksjonen, og vere nøye med hygiene under matlaging og vere nøye med handhygiene.
  • Unngå potensielt farlege produkt, skrell frukt og grønsaker, eventuelt koking.
  • Mattilsynet og Folkehelsa gjev råd og rettleiing om forebygging og tiltak.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere