Økologiske utdanningsmuligheter

28.02.2017
I morgen, 1. mars, er det søknadsfrist for opptak til landets videregående skoler. 29 av disse har tilbud innen naturbruk. Sogn Jord-og Hagebruksskule i Aurland er landets eneste heløkologiske skole, men økologisk landbruk er en viktig del av studietilbudet ved flere av de andre også. På Sørlandet har Søgne Vgs kommet et godt stykke på vei i sin økologiske omlegging.

Økologisk landbruk og økologisk mat er en sentral og ikke minst synlig del av veien mot et mer bærekraftig samfunn. Da er det viktig at utdanningsmulighetene innenfor dette området finnes og at økologiske metoder både blir en integrert del av den generelle landbruksutdanningen på alle nivåer pluss at det finnes alternativer for de som ønsker å spesialisere seg innenfor dette området.

Det er i Søgne det skjer
Med sine 120 elever er Søgne Vgs utenfor Kristiansand ingen stor skole, men etter 112 års drift og en lang omstillingsprosess, er det nå bestemt at den skal legges om til å økologisk drift. Økologisk produksjon og forbruk skal inn i undervisninga i alle fag og prege skolen som en del av satsingen på energi, klima og miljø. I gartneriet har det allerede vært pallekarmkurs for ansatte ved skolen og i fylkeskommunen, og frø for økologiske grønnsaker er i jorda for årets sesong.

Omleggingen skjer i samarbeid med bl.a. Norsk Landbruksrådgivning. I løpet av en toårsperiode skal husdyrhold med bl.a. melkeproduksjon og sauer bli økologisk, det skal bygges ny driftsbygning og skolen får også et grovkjøkken for småskala-foredling av egen melk, frukt, bær og grønnsaker. Skolens elever skal lage økologisk undervisningshage nå i april og bidro under Økouka i 2016.

Søgne Vgs har allerede meldt seg inn i Oikos som bedriftsmedlem. Stjerne i boka! Fylkeskommunen har sertifisert seg som  Miljøfyrtårn, dvs. at de er forpliktet til servering av minimum 15% økologisk mat. Etterhvert skal de videregående skolene i fylket også sertifiseres. Det kan hende ambisjonene ved Søgne da vil strekker seg lengre enn 15%.

Andre videregående skoler
Flere videregående skoler framhever eller nevner økologisk landbruk som en del av studietilbudet. Melsomvik Vgs i Vestfold er en av disse. Økologisk landbruk er en av skolens satsingsområder, og de har også nettbasert
agronomutdanning
for voksne der økologisk landbruk er sentralt. Et annet eksempel er Kaldnes Vgs i Østfold som har Debios valørmerke i bronse og tilbyr
fordyping innen økologi.

Skjetlein Vgs i Trøndelag la om til økologisk drift i 2003, og allsidig økologisk dyrking og produksjon inngår som en integrert del i all undervisning.
Mære Vgs har også lagt om deler av jorda til økologisk drift, og det drives aktivt vekstskifte hovedsakelig på gras og ulike kornslag. Programfaget på VG2 omhandler grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både konvensjonell og økologisk drift, og dette er tilsvarende framhevet for VG3.

Ny fagskole i økologisk landbruk ved Hvam Vgs
Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland er Norges eneste heløkologiske landbruksskole, og er med dette helt sentrale og velkjent innenfor utdanning i økologisk jordbruk på videregående nivå. I år feirer de 100 år, og det markeres med jubileumsarrangement i september. En annen viktig milepel i 2017 er oppstart av fagskole for økologisk landbruk i samarbeid med Hvam Vgs.

Fagskolen er en yrkesrettet høyere utdanning, som bygger på fullført videregående skole og fører fram til tittel agrotekniker. Det kreves ikke generell studiekompetanse for å komme inn. Studiet er ettårig og gjennomføres på to år på deltid. Det legges opp til 7 samlinger i Aurland og 15 på Hvam. Søknadsfristen er 15. april og planlagt oppstart er august/september 2017.

På høyskole- og universitetsnivå
Høgskolen Innlandet tilbyr årsstudium i økologisk landbruk på Blæstad. Blæstad ligger 8 kilometer fra Hamar på veien mot Elverum. Studiet er deltid over to år, nettbasert og med to samlinger à to dager pr semester.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås tilbyr kurs i agroøkologi på engelsk og med internasjonal profil. Utover dette er det lite eller ingen omtale av økologisk landbruk eller matproduksjon på deres hjemmeside.

Folkehøgskoler
Fosen folkehøgskole er ubestritt hele Norges økologiske folkehøgskole. Her møter du elever og lærere som brenner for en bærekraftig og økologisk utvikling. Både undervisningstilbudet og serveringen har fokus på økologisk mat. Linjevalgene inkluderer bl.a. Økologisk jordbruk, Mat fra jord til bord og ikke minst Sjølberging.

Skolen var en av pionerene innen økologisk jordbruk på 70-tallet og har hatt Debios valørmerke i gull i flere år, dvs. at mer enn 90% av råvarene er økologiske. De har eget gårdsbruk der elevene får være med å dyrke korn, gras, grønnsaker, frukt og bær og stelle hest, ku, sau, høns og gris. Slakting og produksjon av pølser, ysting og kjerning står også på programmet.

Andre folkehøgskoler med fokus på økologisk mat er blant annet Sund folkehøgskole på Inderøy. De brenner for miljø og bærekraftig utvikling og har Debios valørmerke i sølv (mer enn 50% økologiske råvarer). I 2016 fikk de Debios Matpris for sitt engasjement for sunn og økologisk mat. Lofoten folkehøgskole har valørmerke i bronse (mer enn 15%) og Ringerike søker om det samme nå i 2017.

Biodynamisk landbruk
På hjemmesiden til Biologisk-dynamisk Forening ligger en fin oversikt over utdanningsmulighetene innenfor biodynamisk landbruk, både i Norge og andre land. Det kanskje mest omfattende tilbudet her er BINGN (Biodynamic
Inititative for the Next Generation Nordic
), som et et treårig engelskspråklig studium i samarbeid mellom de nordiske landene. Det har fokus på økologi, biodynamisk landbruk og bærekraft.

Matfag og økologi
Produksjon, tilbredning og servering av økologisk mat, er til forveksling like produksjon, tilbredning og servering av all mulig annen mat. Det er sikkert en av forklaringene på at det er lite informasjon å finne om økologisk mat på nettsiden til videregående skoler med matfag på studieplanen. Kanskje er det muligheter for at dette kan bli et satsningsområde for noen av skolene. Og kanskje kunne økologisk foredling og sammensetning av økologiske menyer bli en integrert og mer synlig del av undervisning i resturant- og matfag.

Integrering eller spesialisering?
Integrering er utvilsomt i skuddet, og det er helt sikkert en riktig strategi for utviklingen av et mer økologisk landbruk i Norge. Vi trenger studiesteder som satser hundre prosent på økologisk landbruk, men samtidig er det viktig at det jobbes for at økologi og agroøkologiske metoder blir en naturlig og selvfølgelig del av all undervisning i landbruk og matproduksjon.

Arbeidet som pågår i samarbeid mellom Fylkesmennene i Hedemark og Oppland og Nord- og Sør-Trøndelag med Skjetlein Vgs og Mære Vgs på laget, for videretutvikling av agronomutdanningen, er eksempel på en mulighet for å styrke fokus på økologisk landbruk i videregående utdanning.

Sak om Søgne Vgs i Nationen 2.3.17 her


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Søgne VGS

Annonsører

Samarbeidspartnere