Økomarkedet 2010 - Økomelk vekst på tampen

30.12.2010
Det nærmer seg slutten av 2010 og for det økologiske markedet har det vært et utfordrende, men spennende år. Salget av økologiske varer gikk tilbake første halvår, og mange økologiske varer forsvant fra butikkhyllene. I løpet av høsten har det derimot kommet flere gode nyheter og den økologiske fremtiden ser lys ut.

Økologisk gulrot er et av de produktene som har solgt godt i 2010. Foto: Oikos - Økologisk Norge

Lite omsetningsfall første halvår

I første halvår i 2010 sank den økologiske omsetningen i både volum og verdi, for første gang på en årrekke. - Forbrukere tenkte fortsatt på finanskrise i første halvdel av 2010, sier markedssjef i Oikos - Økologisk Norge, Kristina Alnes. Dette førte til en strøm av kunder fra fullsortimentsbutikker til lavprisbutikker, med et dårligere tilbud av økologiske varer, og dermed gikk salget ned.

 

Den økologiske omsetningen er også veldig preget av enkelte store varegrupper. Under Nofimas økologifagdag i oktober, forklarte Elin Røsnes fra Statens Landbruksforvalting at om man ekskluderer melk fra omsetningen av økologiske varer, var det faktisk en liten omsetningsøkning på varer i volum første halvår. - Som Oikos har påpekt flere ganger begynte nedgangen i økologisk melkesalg før finanskrisen. Omsetningsnedgangen for økologiske meieriprodukter, og med dette hele det økologiske salget, må tolkes ut fra andre faktorer enn det økte prisfokuset, sier Kristina Alnes. Nedgangen for økologisk melk begynte i 2008 da Tine satte opp prisen på økologisk melk og forandret emballasjen slik at Ø-merket ble mindre synlig.

 

Omsetning uten melk. Foto:SLF

 

God økohøst

Tallene for 2010 er ikke klare enda, men det er noen indikasjoner på at det har gått bedre siste halvår enn første. Generelt sett er mønsteret slik at det selges noe mer økologiske varer siste halvår enn første halvår.

 

- Vi har også hørt fra flere aktører i markedet at salget av økologiske varer går opp, sier Kristina Alnes. Hans-Fredrik Økland fra Norganic, en grossist av økologiske varer, sier at de har hatt en omsetningsøkning på 10 % hittil i år. Det lille firmaet i Sandnes har utvidet staben i år med en ny ansatt.

 

I høst var også første gang på flere år at det skjedde noe nytt på økomelkfronten. Coop lanserte i september Änglamark ekstra lettmelk med økologisk melk fra Rørosmeieriet i sine butikker.  

 

 

Coop Änglamark ekstra lett melk. Foto:Coop.

 

Coop's satsing på Änglamark ekstra lett melk i Midt-Norge og deler av Østlandet har ført til en omsetningsvekst på 27% for økologisk drikkemelk i Norge de siste tre månedene sammenlignet med i fjor.  Det har ikke vært noen økning av salget av søtmelk totalt, så andelen økomelk har økt med 0,2 prosentpoeng.  Salget av økomelk fra Tine til Rørosmeieriet er doblet. En del av suksessen med den nye økomelken tilskrives pris, som har vært lik den konvensjonelle ekstra lett melk. Änglamarkmelka er også kraftig markedsført og eksponert i butikkene, i motsetning til det Tines økologiske produkter har vært i samme periode. - Ettersom melkesalget har stor innvirking på den totale økologiske omsetningen, lover salgsøkningen godt for hele økomarkedet, sier Kristina Alnes.

 

Det ser lyst ut fremover

Allerede i september kunne tidligere konsernsjef i NorgesGruppen, Sverre Leiro, fortelle at de i 2011 kommer med en egen økologisk vareserie, med navnet Go Eco. Da vil tre av de fire største dagligvarekjedene ha egne økologiske varemerker. Bama har også signalisert at de vil satse mer på økologisk fremover.

 

 

BAMA ønsker mer økologisk frukt og grønt i butikkene i 2011. Foto:Oikos - Økologisk Norge

 

På meierisiden vil Tine i 2011 lansere flere konkrete øko-produkter i viktige, ulike produktgrupper, og drive aktiv kampanje for dem.  - Vi har savnet gode økoreklamer fra Tine, sier Kristina Alnes, Tine er et av Norges flinkeste firmaer på markedsføring og merkevarebygging og vi gleder oss til å se hva de kan få til på økologisk. Det ser ut som 2011 vil bringe nye oppsving i økomarkedet, Oikos ser frem til å bidra med å ta økomarkedet til nye høyder.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere