Økomat rett hjem

01.02.2009
I helgen drøftet sentrale folk bak økoleveranser rett hjem, Økomat Norge, strategien videre. De utgjør en viktig service for økobevisste forbrukere og er en viktig salgskanal for en rekke småprodusenter. De ønsker også å få med ny produsenter. - Oikos mener dette har vært og fortsatt er fronttroppen i utprøving av nye produkter i markedet og i få med nye produsenter, vi håper de kan vokse videre, sier Reidar Andestad.

 

Hva leverer Økomat Norge?

Normalt tilbyr Økomat Norge sine selskaper frukt, grønnsaker, egg og brød. Mange abonnerer ukentlig eller hver 14. dag på økomatesker utvalgt av selskapet. En del tilbyr også sine kunder å gå inn på nettet og bestille der. 

 


Seniorrådgiver Per Christian Rålm LMD.

 

Ingen statlig støtte til pionerene 

I forhold til andre omsetningsledd gis det ikke noen grunnstøtte til denne pioneromsetningen. Det ønsker selskapene skal endres slik at de kan ekspandere fremover og dermed bidra mer aktivt i å få med flere produsenter. 

På møtet var det dialog med seniorrådgiver Per Christian Rålm i LMD som orienterte om muligheter som ligger i den nye økologiske handlingsplanen til departementet. LMD ønsker også en vekst i denne type omsetning av økologisk mat som en stimulans til økt lokal produksjon og sikring av inntektsgrunlaget for mindre produsenter. 


Frafallet fra økologisk drift har vært klart størst blant småprodusentene. Spørsmålet om økologisk skolefrukt ble også drøftet med Rålm siden flere av selskapene jobber med dette.


Økomat Norge hadde omvisning hos Kolonihagen i Oslo og årsmøtet fant sted i Oikos sine lokaler.

 

Harald Wiig Bjørn-Nielsen starter opp økobutikk nr 2 i Stavanger.

 

Økomat må ligge foran dagligvarebransjen

- For hver gang Ultra putter inne en ny økovare i sin butikk, bør vi putte inn tre nye hos oss, sier Harald Wiig Bjørn-Nielsen.

Han har vært sentral i Håpet i Stavanger, og i den Økologisk dagligvarehandelen på Ullandhaug.  1. mars starter de også opp ny butikk i Stavanger by. Harald har vært leder for foreningen av retthjemleverandører, Økomat Norge. En hovedmotivasjon er fortsatt å hjelpe lokale økobønder til å omsette sine varer.

 

Nisjemat til 3,5 millard

I følge Dagens Næringsliv 30. januar vil nordmenn kjøpe nisjemat for 3,5 milliarder kroner i følge anslag fra KSL Matmerk. Merk at det er 1,6 milliard til produsent og beregnet til 3,5 milliard i samlet omsetning over disk i butikk.  Det er beregne at 3 000 bønder står for denne lokale nisjeproduksjonen. 600 millioner blir omsatt gjennom 15 beskytta merker. 

43 bedrifter med 168 spesialitetsmerkede produkter utgjør 500 millioner. Et stort antall bønder med svært ulike produkter selger for en milliard. Stemmer beregningene fra KSL Matmark blir snittsalget for de 3000 produsentene over kr 530 000 pr foretak.  Da må en huske som tallene over viser, at noen er ganske store.

 

Her er mer info om lokalmatberegningen hos KSL Matmerk: http://kslmatmerk.no/nyhet/2009/nisjemat_verdi

 

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har flagget et mål om at 20 % av matomsetningen i 2020 skal være lokalprodusert norsk mat.

 

Omsetningsteder for økologisk mat

Sentral aktører for omsetning av lokalprodusert økologisk mat er

  • Norsk Bygdeturisme og Gardsmat (NBG)
  • Bondens Marked med 300 bønder og 20 millioner i omsetning
  • Festivalmarkedet med blant annet bistand fra Oikos gjennom rådgivnings prosjekt og nettsalg på www.oikos.no
  • så kommer økobutikker
  • helsekostbutikker med økomat
  • Økomat Norge med sine retthjem-leveranser 
  • I følge tall fra Oikos sin produsentundersøkelse er fortsatt omsetningen på egen gårdsutsalg viktig for lokale produsenter
  • samtidig som leveranser til dagligvarebutikker betyr mye.
  • Tine spiller en viktig rolle i distribusjon av en del av de lokal produserte varene.

 

Trenger flere lokalmatprodusenter

Gründerne bak Farmers Market sier til Dagens Næringsliv at de ikke får nok varer som ost, kjøtt, syltetøy, krydder og olje.  Petter Tandberg i Oluf Lorentzen ber småprodusentene være mer offensive og særlig satse i storbyene Bergen og Oslo. 

- Småskalprodusentene må opp i pris og bli landsdekkene, sier han til Dagens Næringsliv. 
Så det er mange innkjøpssignaler til de som vil sette igang med et noe mer variert landbruk enn de har i dag. 

Oikos sitter med tall som viser at produsentene jevnt over får klart mer betalt for sine produkter enn for et par år siden. 

 

Oversikt over retthjemleverandører til Økomat Norge:

http://www.okomatnorge.no/

 

Her er noen direktelinker:

Håpet - Rogaland:

http://www.hapet.no/index.cfm?id=56600

 

Grenland og Vestfold - Grønt Rett Hjem:

http://www.grontretthjem.no/

 

Bergensområdet - Finnegarden

http://www.finnegarden.no/

 

Agderområdet:

http://www.finnegarden.no/

 

Økomat Innherred

http://www.okomat.no/

 

Oslo-området, Akershus, Buskerud og Vestfold:

http://www.kolonihagen.no/default.aspx

 

Annonsører

Samarbeidspartnere