Økomat skal ikke kunne velges bort ved offentlige innkjøp

06.09.2010
Offentlige innkjøpere skal ikke lenger kunne velge bort økologiske produkter. Regelverket er der, og nå skal det praktiseres, sa avdelingsdirektør Dag Strømnes i DiFi mandag.
– Dette vil vekke mange rundt i Norge til å få med krav om en andel økologisk mat i forbindelse med nye innkjøpsanbud i stat og kommune, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Reidar Andestad. Få ting kan løfte økologisk omsetning som dette, og dermed postivt påvirke produksjon, logistikk og prising av økologisk mat fremover.

Avdelingsdirektør Dag Strømnes i Difi sier at regelverk og bestemmeler for å sikre en økologisk andel ved offentlige matinnkjøp er gode nok, nå skal praksisen på plass. Regjeringen har vedtatt 15 % økologisk matomsetning innen 2020. Bilde: Oikos.

 

Det offentlige skal gå foran med økologiske innkjøp

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) var tindrende klar på Markedsaktørenes økodag i Oslo mandag. - Det er ikke nok at vi sier til kommunene at de skal handle økologisk; vi må lage konkrete kritierier for hvordan de skal forholde seg. Det offentlige skal gå foran. Så enkelt er det, sier en meget bestemt Strømsnes, i følge SLFs hjemmeside.

Sentrale personer i å fremme økologisk matinnkjøp i det offentlige.  Emil Mohr (t.v.) fra Statens Landbruksforvaltning, Pål Harald Stenberg fra forsvaret Midt-Norge som alt har kontrakter på plass som oppfyller regjeringens målsetting og avdelingsdirektør Dag Strømberg i Difi.Bildet. Oikos.

 

Stor aktør

Med sine innkjøp på 380 milliarder kroner, mye av dette går til mat, så er det offentlige en gedigen aktør i markedet. Og regelverket er slik at de i sine innkjøp skal ta hensyn til klimaforpliktelser og miljø, sa Dag Strømnes.

 

Les hele denne saken hos SLF

 

Forsvaret i økologisk front med sine innkjøpsavtalar - les tidligere sak på Oikos-siden

Annonsører

Samarbeidspartnere