Økomat til barn og unge under BioFach

04.02.2010
Hva er internasjonale erfaringer med å tilrettelegge for økologisk mat til barn og unge? Forsker Anne Kristin Løes fra Bioforsk Økologisk og flere andre vil under BioFach i februar presentere anbefalinger fra prosjektet iPOPY- Innovative løsninger for økologisk mat i offentlige serveringstilbud til barn og unge.

Fire arbeidspakker presenteres


iPOPY er et treårig internasjonalt forskningsprosjekt som startet i juni 2007. Forskere fra Norge, Danmark, Finland, Italia og Tyskland har sammen studert forskjellige økologiske mattilbud til barn og unge. Prosjektet avsluttes i juni 2010, og dette blir tredje og siste gang dette prosjektet arrangerer seminar om økologisk skolemat under Biofach. Prosjektleder for festivalmat i Oikos, Idun Leinaas, har vært med i den norske brukergruppen i iPOPY.


Målet med iPOPY har vært å finne ut hvordan ulike virkemidler og strategier fungerer, slik at forbruket av økologisk mat kan øke i offentlige matservering til barn og unge.


I Nürnberg får man blandt annet høre fra EU-administrasjonen som skal fortelle om EU sin satsing på sunn skolemat, herunder økologisk. Dette danner opptakten til at de fire arbeidspakkene i prosjektet skal legge fram sine resultater og anbefalinger, med konklusjoner på vegne av prosjektet. Arbeidspakkene handler om strategier og politikk, matvarekjeden fra produsent til skolekantine, elevenes opplevelse og medvirkning, og sannsynlige helseeffekter av å innføre økologisk mat i skolen.

 

Program og mer informasjon

Seminarprogrammet med navn på tema og innledere finner du på denne på lenken

Annonsører

Samarbeidspartnere