Økomatøkning på 7,6 % i 2009

27.12.2009
Salget av økologisk mat i dagligvarebutikker har økt med 7,6% i 2009 sammenlignet med samme periode i fjor skriver VG, basert på rapport fra The Nielsen Company.

Det er gledelig at omsetningen av økologisk mat har fortsatt å øke i 2009, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad. Mange har spådd tilbakegang i "kriseåret", der mange forbrukere har endret handlemønster til fordel for lavprisbutikker med lite økovareutvalgt.

Kriseåret 2009 har gitt fortsatt vekst i verdien av økologisk omsetning i dagligvarehandelen i Norge, mange spådde det motsatte. Oikos gleder seg over tallene og satser på vesentlig større vekst i 2010, sier daglig leder Reidar Andestad. Foto: Oikos

Oikos vil bidra til større vekst i 2010

- Oikos er forbredt på tall som er mer negative når det gjelder volumet i salget av økologiske varer i 2009. Men vi gleder oss klart over at også 2009 har gitt en fin vekst i omsetningsverdien av økologisk dagligvarehandel.  Vi vil bidra til at veksten i 2010 kommer opp til et høyere nivå, sier han og tror på at miljø og helseargumenter for økologisk mat vil slå sterkere gjennom fremover. 

 

Gjennom prosjekter med Økodemo i butikk, Festivalprosjektet og oppfølging av grønstsektoren, skal vi bidra til å bygge opp større interesse for økologisk handel, sier Reidar Andestad. Organisasjonen har for 2010 fått prosjektemidler fra Statens Landbruksforvaltning på  disse områdene.  Vi vil også  i 2010 kjøre en aksjon for å øke omsetningen av økologisk melk, den økologisk lettmelken til Tine er det produktet som har største omsetningen av økologiske produkter i Norge. 

 

944 millioner


Lenge var det en vekst i salget av økologiske matvarer. Norske dagligvarebutikker solgte økologiske produkter for 944 millioner kroner i løpet av det siste året. Det er en økning på 66 millioner, eller 7,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode for ett år siden, skriver VG 26.12.

 

Veksten har imidlertid avtatt gjennom hele året, og den siste måneden er salget omtrent på samme nivå som i fjor.Tall fra analysebyrået The Nilesen Company viser at det i dag omsettes økologiske produkter for mindre enn 0,7 prosent av totalomsetningen av mat og drikke i dagligvarehandelen.

 

-I Oikos har vi registrert mye positiv fokusering på økologisk mat ved årets julehandel både i media og ute i butikkene, og er overrasket hvis dybdeundersøkelser viser en tilbakegang for denne perioden, sier Reidar Andestad. 

 

 

Økologisk Brie Dovreost fra Tine er verdsatt av mange forbrukere. Foto:Tine.

TINEs vurdering

Økologisk melk har stått for 17,7 prosent av den totale økologiske omsetningen det siste året. Hos TINE er produksjonen i dag større enn salget.

 

- Vi tror imidlertid at trenden vil snu når finanskrisen ebber ut. Men at det vil ta lengre tid før regjeringens mål nås enn forutsatt. TINE vil jobbe aktivt for at folk skal handle økologisk til beste for miljøet, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE til VG.

 

Her kan du lese hele saken hos VG 26.12

 

Annonsører

Samarbeidspartnere