Økomelk med gunstig kvalitet

04.01.2011
Mye grasbeiting for kyr er positivt for melkekvaliteten. Ofte får økologiske kyr mer grovfôr enn konvensjonelle, og dette gir flere gunstige stoffer i melka, i følge en dansk undersøkelse.
– Selv om forskjellen mellom økologisk og konvensjonell melkeproduksjon kan være mindre i Norge enn i Danmark, er disse funnene interessante, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos – Økologisk Norge.

Mer E-vitaminer i økomelk

Innholdet av frie fettsyrer er markert lavere i økologisk melk enn i den konvensjonelle. Det betyr at den økologiske melka har mindre risiko for å utvikle skarp smak eller lukt. Det viser et forskningsprosjekt fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet i Danmark


Økologisk mælk har en bedre kvalitet - Økologisk Landsforening i Danmark


Årsaken til bedre melkekvalitet hos økologiske melkekyr er at de går ute og beiter hele sommeren, og at de har mye grovfôr om vinteren. Melkas innhold av E-vitamin økes ved bruk av mye eng og gras, som derav gir en bedre melkekvalitet.

Melk fra økologiske kyr som går på kløverrikt beite, har dessuten et høyere innhold av omega-3 fettsyrer enn kyr som ikke går på beite.


– Vi vet fra norsk forskning at kløver og beite gir positive utslag på melkekvaliteten, men vi har ikke forskningsbelegg for samme forskjell mellom økologisk og konvensjonell melk som er dokumentert i Danmark, uttaler Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere