Økoprodusenter satser på butikk

15.12.2008
Det er en stadig økning i antall økologiske produsenter og mange utmerker seg med produktutvikling innen ost, kjøtt og bakervarer. En fersk undersøkelse fra Oikos viser at hovedkanalen for omsetning fra økologiske bøndene er gjennom ulike matvarebutikker og at mer og mer av produktene omsettes her. Hele 35 % av salget går gjennom butikk. Gårdsutsalg står for 22 %. Vi er overrasket over at salg gjennom butikk betyr så mye for lokalprodusentene, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Det er positivt nytt for forbrukerne som dermed lettere får tak i lokal produsert økologisk mat i sin dagligvarebutikk eller i sin økologiske spesialbutikk.

 

Økologisk festivalmat
Det er 50 økologiske produsenter over hele landet som er kartlagt gjennom 
undersøkelsen med volumtall fra omsetningen i 2007 og 2008. Kartleggingen 
er finansiert av Statens Landbruksforvaltning.  I Oikos samordnes denne 
produsentskarlegging med at vi gir råd til mer enn 50 festivaler om hvor de 
kan kjøpe økologisk mat til sine arrangementer, sier Andestad.  
Foreløpig er det bare 4,2 % av omsetningen som går gjennom festivaler, så 
her forventer vi en vekst etter hvert som kartleggingen vår blir mer 
omfattende og produsentene blir mer kjent med muligheter i dette markedet.  
Mange festivaler som Øyafestivalen, Molde Jazz, Kartfestivalen er dyktige på 
økologisk mat.
 
Økning i lokal økologisk mat til hotell og restauranter
Restauranter og hotell er økende og er oppe i 6 % av handelen med 
lokal økomat og dette er større marked en omsetningen gjennom 
Bondens Marked som står for 4%. Det tredje området som har vekst 
etter butikk, hotell og restauranter er abonnementstordninger, totalt 
utgjør de likevel bare 2%.  Også omsetning gjennom offentlige kantiner 
og kjøkken er økende og står for 4,2 % av omsetningen, her burde en 
forventet mye mer kjøp fra lokale 
økologiske produsenter, sier Reidar Andestad.
 
Tilbud til storkjøkken og festivaler
Oikos har opprettet et omsetningssted på sin hjemmeside 
http://www.oikos.no/ der produsenter kan legge seg inn med sine 
produkter og særlig storkjøkken og festivaler kan gå inn for å 
bestille det de trenger.  Nettstedet er åpent for alle som vil finne 
informasjon om lokal økologisk produksjon og så langt har 
produsenter i Hordaland vært flinkest til å registrere seg med sine 
produkter. 
 
 
For flere opplysninger
Reidar Andestad, daglig leder i Oikos, mobil 41 27 16 64, 
e-post reidar@oikos.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:
 
Bakgrunnstall fra undersøkelsen av omsetning fra 50 økologiske produsenter

 

 

 

 

 

 

 

2007

2008

Endring

-festival

4,21 %

4,21 %

0,00 %

-gårdssalg

22,75 %

21,54 %

-1,21 %

-abbonnementsordninger

1,73 %

2,02 %

0,29 %

-bondens marked

4,05 %

4,05 %

0,00 %

-restaurant, cafe, hotell

5,77%

6,01 %

0,24 %

-off. institusjoner/kantiner

3,71 %

4,24 %

0,53 %

-nortura

15,50 %

13,17 %

-2,33 %

-tine

3,03 %

3,03 %

0,00 %

-bama

6,47 %

6,41 %

-0,06 %

-salg direkte til butikk m.m.

32,78 %

35,31 %

2,53 %

 

 

Se: www.oikos.no under produsentkartlegging/finn din leverandør

Annonsører

Samarbeidspartnere