Økoransakelse i Trondheim

29.07.2009
Adressavisen skriver 29.juli om en frodig debatt i formannskapet i Trondheim rundt hvorfor kommunen ikke har kommet lengre når det gjelder økologiske innkjøp. Trønderfylkene ligger i front i å produsere økologisk mat, men Trondheim kommune ligger ikke i front når det gjelder innkjøp av økologisk mat til sine institusjoner, storkjøkken og kantiner.

Bildet: Røros Meieriet kan levere en masse kvalitetsvarer til Trondheim kommune.

Frodig debatt om økologisk mat

Økologisk mat var tema i formannskapet 28.juli  i følge Adresseavisen. Flere politikere på begge fløyer uttrykte skuffelse over kommunens falmede entusiasme i å støtte et bærekraftig jordbruk.

 

Hva skjedde med økoprosjektet i Trondheim?

Jon Gunnes (V) minnet om at Trondheim i 2007 fikk 1,3 millioner kroner i statlig støtte for å øke det kommunale forbruket av økologiske matvarer. Det skjedde i tråd med regjeringens Soria Moria-erklæring om at det offentlige burde gå foran med et godt eksempel.

 

Mye entusiasme

- Pengene ble brukt til å opprette en stilling for administrasjon av tiltaket, og politikerne var fulle av entusiasme. Innen 2011 skulle 30 prosent av maten fra det kommunale produksjonskjøkkenet være økologisk.

Men siden har tiltaket nærmest gått i stå, påpekte Gunnes, som ikke la skjul på sin skuffelse.

 

Se hele saken hos Adresseavisen

 

Bildet: Reidar Andestad, daglig leder i den økologiske fellesorganisasjonen Oikos, utfordrer Trondheim kommune. 

St Olav Hospital får det til

Det Trondheim kommune ikke lykkes med, klarer en entusiastisk og dyktig kjøkkensjef ved St.Olav Hospital å få til.  En rekke leverandører i Trøndelag har avtaler om å levere inn mye av sin produksjon til sykehusets storkjøkken, som er profilert med en stor andel økologisk mat.  Dette har hatt betydning for å løfte produksjonen i Trøndelag, sier Reidar Andestad i Oikos. 

 

Trondheim bør ha ambisjoner om å bli økohovedstaden i Norge 

- Nå håper vi i Oikos at Trondheim endrer sitt innkjøpsregelement og får opp en praktisk handlingsplan på tiltak, målsettingen har de alt.  Dermed vil Tronheim kommune kunne løfte produksjonen og bli et senter for økologisk mat i Norge.  Vi trenger en markert økohovedstad i Norge, Trondheim bør ha både muligheter og forutsetninger for å kunne bli det, sier Reidar Andestad. 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere