Økoreklamen er helt fraværende – ønsker kampanjer

06.07.2010
-Jeg kan ikke huske sist jeg så reklame for et økologisk produkt, sier Karine Rød Haraldsson, som jobber for selskapet Vingulmark og som også er styremedlem i Oikos – Økologisk Norge. Tidligere var hun sentral i planleggingen av økobrandet Norgården hos Nortura. –Uten løfting av nye produkter og markedsføring kan det bli en vond sirkel der produktene lett vil tape i forhold til andre i markedet. Det er vanskelig å få ny vekst i økohandelen uten at noen bidrar mer offensivt enn i dag.

-En kan ikke forvente noen vekst i omsetningen av økologiske varer før dagligvarekjedene og matselskapene starter opp igjen med å markedsføre disse produktene, sier Karine Haraldsson, sentral i det økologiske eggselskapet Vingulmark og styremedlem i Oikos - Økologisk Norge. Hun har også en fortid i Nortura i å forberede satsingen på den økologiske merkevaren Norgården. Bilde: Oikos 

Fra konkrete dietter til generelle råd

-Det har vært en utvikling de siste årene i hva som vektlegges i medias ernæringsråd.  For noen år siden var det dietter om hvordan maten skal settes sammen for å være sunn som dominerte, hvor utspill fra særlig Fedon Lindberg og Grete Roede var de sentrale, forteller Karine Haraldsson. -Nå er det mer de generelle helse- og matrådene som dukker opp, som å spise frukt og grønt og å velge sunne ingredienser. Nøkkelhullmerket har vokst og blitt sentralt fordi det brukes på mange produkter og i hele Norden. Samtidig er det lite troverdig at en ikke har satt en grense på minimum av næringsnytte i et produkt før en kan bruke merket, det skurrer for meg når en kan se nøkkelhullmerket på pizza.

 

Merkejungel kun for de bevisste?

- I merkejungelen hvor Ø-merket, Svanemerket, Nyt Norge, Fair trade og en rekke merker sloss om tillit og oppmerksomhet, er det fare for at det er kun de bevisste forbrukerne som forholder seg til disse. Dessuten har vi en hard konkurranse mellom kjedenes egne merkevarer.

 

Karine Haraldsson syns det er vanskelig å resonnere seg fram til hvilket matkvalitetsmerke som fungerer best for et ungt publikum. Hvordan markedsføre er også en utfordring, og for ungdom er nok bruk av sosial media kanelen som må brukes. 

 

Ja til økokampanjer og bruk av pris

-Den økologiske markedsføringen må komme tilbake.  Karine Haraldsson utfordrer kjedene og bransjene til å samarbeide. Det er behov for koordinerte kampanjeuker som løfter både økologiske varer generelt og enkelte produkter, og som følges opp med pristilbud i butikkene, sier hun.  En må samle disse markedsføringsmidlene til konsentrerte tiltak slik at det kan gi høyere frekvens og større effekt.  Karine Haraldsson tror at også for økologiske produkter er det helse-, sunnhet- og samvittighetsargumenter som er nøkkelen til å nå inn hos norske forbrukere.  Dessuten er det viktig å bruke pris som virkemiddel, samtidig som en bygger merkevarer over tid.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere