Økosalget svinger, men ingen dramatisk endring

19.04.2011
-En rekke norske medier skriver i dag om at det produseres langt mer økologisk melk og kjøtt i Norge enn det som blir solgt som økologiske produkter. Det er riktig, samtidig har den økologiske handelen i Norge økt kraftig de siste årene og økte også i omsetningsverdi under finanskrisen, men har falt litt i 2010, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Økologiske egg er en vinner-varegruppe med stor omsetning. Særlig omsetningen av Tines økologiske melk har slitt de siste årene. I 2010 var det en nedgang i brødsalget hos Meny som førte til samlet nedgang i økoomsetningen, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Nå har Coop bidratt til at omsetningen av økomelk stiger, sier han. Foto: Norgården.

 

Å stupe i Nationen

-Etter finanskrisen har salget av økologisk mat stupt, og fremdeles er det lite tegn til bedring, skriver Nationens -jounalist Bjarne Åse. -Omsetningstallene for 2010 viser en tilbakegang på 1,7%, under finanskrisen i 2009 var det en framgang på 9%.  Å kalle dette et stup får stå på Åses regning, sier Reidar Andestad i Oikos som misliker at Nationens vinkling har blitt gjengitt av NTB og brukt av 50 norske medier.  Det er bare Storbritannia av sammenlignbare land som har litt tilbakegang i 2010, snittet globalt er at økohandelen har økt med 5 %.  Se oversikt over dette hos KSL Matmerks informasjonsside Okologisk.no

 

I Norge har vi hatt en gledelig økning i den økologiske produksjonen de siste årene. Men her har ikke markedet så langt klart å ta av for dette, selv om det var mangel på økologisk mat for bare et par år siden, sier Andestad.

 

 

En rekke fordeler med økologisk mat

Han er ellers enig i analysen som dagligvarekjedene selv kommer med, noe høy pris på en del av økovarene har skremt en del forbrukere og mange har så stor tillit til konvensjonell mat at de ikke velger økologisk.  Det viser at vi har en stor informasjonsjobb å gjøre i å vise fordeler med økologisk mat som nesten er uten e-stoffer, og et landbruk som fremmer en miljøvennlig produksjon som er gunstig for alle, legger Reidar Andestad til. Ut fra norske forbrukeres hensyn til egen helse, miljø og dyrevelferd, tror han at den økologiske omsetningen vil vokse i Norge framover,  slik som i våre naboland.

 

 

Mindre prisforskjell enn mange tror

Oikos har 19.april publisert informasjon om en prisundersøkelse av norsk mat, der de viser at prisforskjellen mellom økologisk og konvensjonell mat ofte er mindre enn det forbrukerne tror.

Se egen sak om dette.

 

Forbruker bestemmer ikke det økologiske utvalget i butikk

Matkjedeutvalget la i forrige uke frem sin rapport om makt - og avmakt i dagligvarehandelen. Deres konklusjon var klar, de norske forbrukerne bestemmer ikke utvalget i butikkene de handler i. Norske forbrukere etterspør et bredere sortiment, blant annet mer økologisk mat, lokalmat og ferskvarer. Dette ønsket blir ikke fulgt opp av dagligvarekjedene. 

 - Vi synes det er helt klart at dagligvarebransjen i Norge ikke utfyller sin rolle som mellomledd mellom forbruker og produsent. Oikos stiller spørsmålstegn ved om det marginale økomarkedet i Norge kun skyldes manglende forbrukerinteresse. På bakgrunn av matmaktutvalgets fremlagte rapport, mener vi dette også må sees i sammenheng med maktstrukturene i dagligvaren, sier markedssjef i Oikos, Kristina Alnes.

 

Se egen sak om Matkjedeutvalget

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere